'

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2018

Cultuureducatie is hot. Met het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit’ investeren de provincie Gelderland en het Rijk in cultuur op en rond de basisschool. In steeds meer gemeenten werken scholen samen met culturele partners aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Vanaf de werkvloer, het klaslokaal, bouwen ze kennis op en delen die breed. Hieronder zie je een kaart van de scholen en hun projecten voor de CMK periode 2017-2018 en de periode 2013-2016. Zoals gezegd, cultuureducatie is hot!

Van Kunstenaar tot Collega

In 2015-2016-2017 heeft CultuurCollege verschillende kunstenaars en creatieve makers bijgeschoold  via de opleiding Van Kunstenaar tot Collega.  In de opleiding leerden makers en creatief ondernemers (alle disciplines), wat zij het onderwijs kunnen bieden. Niet als vakdocent, maar als verbeelder, ontdekker en creatief rolmodel voor leerlingen en medewerkers. Zij leerden hun eigen kwaliteiten in te zetten om creatieve processen en medewerkers in beweging. Zo stimuleren zij het creatief vermogen van leerlingen. Onderstaande geschoolde makers willen graag aan de slag in het onderwijs. Klik op de onderstaande kaart en ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden.

Ga het gesprek met elkaar aan

Het staat iedereen vrij om de bovengenoemde makers en kunstenaar te benaderen. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van gastlessen en/of het opzetten van nieuwe culturele projecten op school. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Ps: Heb je deelgenomen aan Van Kunstenaar tot Collega en wil je ook 'zichtbaar' worden in ons netwerk? Neem dan contact met ons op. 

 

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de open data van cultuurcollege.nl hergebruiken in eigen toepassingen. CultuurCollege stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Maar dit is geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. CultuurCollege sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die zouden zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.