Van Kunstenaar tot Collega

In 2015-2016-2017 heeft CultuurCollege verschillende kunstenaars en creatieve makers bijgeschoold  via de opleiding Van Kunstenaar tot Collega.  In de opleiding leerden makers en creatief ondernemers (alle disciplines), wat zij het onderwijs kunnen bieden. Niet als vakdocent, maar als verbeelder, ontdekker en creatief rolmodel voor leerlingen en medewerkers. Zij leerden hun eigen kwaliteiten in te zetten om creatieve processen en medewerkers in beweging. Zo stimuleren zij het creatief vermogen van leerlingen. Onderstaande geschoolde makers willen graag aan de slag in het onderwijs. Klik op de onderstaande kaart en ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden.

Open netwerk: Wie, wat, waar?

Ga het gesprek met elkaar aan

Het staat iedereen vrij om de bovengenoemde makers en kunstenaar te benaderen. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van gastlessen en/of het opzetten van nieuwe culturele projecten op school. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Ps: Heb je deelgenomen aan Van Kunstenaar tot Collega en wil je ook 'zichtbaar' worden in ons netwerk? Neem dan contact met ons op. 

P.p.s: Op sommige mobiele devices werkt de plugin van Google Maps niet. Probeer het eens op een iPhone, laptop of computer.

 

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de open data van cultuurcollege.nl hergebruiken in eigen toepassingen. CultuurCollege stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Maar dit is geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. CultuurCollege sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die zouden zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.