Kennis over
Cultuur in het sociaal domein

Kunst en cultuur zijn essentieel voor u als overheidsorganisatie. Ze helpen u om de eigen kracht van burgers te vergroten, uw sociale beleid te versterken, uw identiteit te verstevigen en  toerisme en bovenlokale samenwerking - bijvoorbeeld in Euregioverband -  te ontwikkelen. 

 
 
 
hoekjeRB.png
 
Durf te delen! Daarmee bedoel ik het overdragen van kennis, vaardigheden en creativiteit van kunstenaars aan vrijwilligers en professionals in het sociaal domein.
— M. Hoogheid, gemeente Culemborg
Wat een energie en dynamiek bij de aanwezigen op de bijeenkomst over cultuur en het sociaal domein! Het verhaal van Tabo Goudswaard ga ik zeker delen met collega’s.
— S. Stokvis, gemeente Zeewolde
 
hoekjeLO.png