'

CultuurCollege zet in op ondernemerschap. Door het Sectorplan Cultuur is het voor ons mogelijk sommige trainingen en cursussen met een korting aan te bieden. Zo is ons scholingsaanbod toegankelijk voor iedereen! Zo gaat het in zijn werk:

Wat?

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Om dit te bereiken is het Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,6 miljoen euro is gemoeid, bevat acht maatregelen voor een sterkere cultuursector. Een van die maatregelen is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van zzp'ers en werknemers (kunstenaars, conservatoren, bibliothecarissen et cetera) door middel van scholing. 

Deze maatregel heeft tot gevolg dat CultuurCollege cursussen en trainingen die betrekking hebben op ondernemerschap met een korting van €120 kan aanbieden. Het gaat de volgende scholingen: Power to the Professional, Vrijwilligers Managen, Reken jezelf Rijk en Geld in Overvloed

Hoe?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Sectorplan Cultuur, dien je naast onze reguliere inschrijven nog een aantal stappen te ondernemen: 
1. Vul het deelnemersverklaring in en mail deze ondertekend naar info@cultuurcollege.nl
2. Stuur de benodigde bescheiden en formulieren mee: 
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
- Kopie arbeidsovereenkomst werkgever indien in loondienst / Uittreksel KvK of VAR-verklaring (2014-2015) indien ZZP’er.

Nadat de benodigde formulieren zijn ontvangen en goedgekeurd, krijg je van ons een factuur waarop de korting is verrekend!