Art Based Learning

cultuurcollege_art_based_learning.jpg

Wanneer zie je iemand echt langere tijd naar een kunstwerk kijken? Laat staan dat je het een groep kinderen of volwassen bezoekers van musea ziet doen. Met de methodiek Art Based Learning (ABL), ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters, lukt dit prima, mensen verdiepen zich als vanzelf in een kunstwerk. CultuurCollege biedt in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten deze methodiek aan in de vorm van blended learning. Dit wil zeggen: een mix van e-learning én fysieke bijeenkomsten bij museum Collectie de Groen en bij ArtEZ

IN ÉÉN OOGOPSLAG:

 • Data: 6 juni 2018 (12.00 - 19.30 uur)
           20 juni 2018 (13.00 - 17.00 uur)
           27 juni 2018 (13.00 - 17.30 uur)
 • Locaties:  - Collectie de Groen Arnhem en ArtEZ hogeschool voor de kunsten
                 - Online via E-learning
 • Prijs: €750 euro (inclusief 21% btw)
 • Trainer: Famke Sinninghe Damsté

TOEPASSINGEN METHODIEK VOOR EDUCATOREN EN RONDLEIDERS

Doel van de methode is om leerlingen en bezoekers (op alle niveau's) een onderzoeksmethodiek aan te leren; wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst?

 • ABL als methode binnen kunsteducatie voor iedereen werkzaam op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
 • ABL als verbindende factor tijdens kunstreizen en museumexcursies.
 • ABL als aanjager van creatieve processen in onderwijs en informele kunsteducatie.

 

4 HELDERE STAPPEN

1. Het stellen van een persoonlijke vraag

Allereerst stel je jezelf een betekenisvolle vraag, een vraag die jou nú bezighoudt, los van de tentoongestelde kunstwerken. Dat kan van alles zijn, hoe persoonlijk ook. Deze vraag deel je niet met de groep, het is jouw vraag. Wel schrijf je de vraag op omdat je deze later nog nodig hebt.

2. Het sprekend object

Nu pas neem je de tijd om de kunstwerken van de tentoonstelling in je op te nemen. Jeroen Lutters stelt hierbij dat het kunstwerk, als sprekend object, jou kiest. Aan de hand van kijk, schrijf en tekenopdrachten doorloop je vervolgens het proces van Close Reading. 

3. De mogelijke wereld

Veel leerlingen vinden deze stap het interessants van allemaal; je mag je fantasie de vrije loop laten. Via associaties als ideeën en emoties, verplaats je jezelf in het werk. Tussendoor maak je notities of teken je jouw mogelijke wereld. De antwoorden die je krijgt scheppen een beeld van een mogelijk groter verhaal dan de ervaring alleen. De verbeelding neemt in deze stap de overhand.

4. Het vertellen van een verhaal

Na de nodige tijd stap je uit de imaginaire wereld. Leerlingen worden uitgenodigd door de docent om hun verhaal te vertellen aan de groep. In hoeverre gaf jouw ontdekte verhaal antwoorden op jouw gestelde vraag? Soms kunnen leerlingen niet wachten met vertellen! Uiteraard mogen leerlingen hun verhaal ook voor zichzelf houden; verhalen en emoties zijn soms te persoonlijk. Communiceren via de taal van het beeld levert een wezenlijke bijdrage aan CKV lessen. Leerlingen zijn over het algemeen lang onder de indruk van 'hun' kunstwerk.

 

LEERDOELEN

Na het doorlopen van de Art Based Learning methode ben jij als deelnemer in staat om:

 • goed naar kunst te kijken en anderen hierbij te helpen.
 • anderen te begeleiden in een persoonlijk onderzoeksproces - wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst?
 • om de methode toe te passen in je eigen praktijk (onderwijs of culturele sector).

 

PROGRAMMA BIJEENKOMSTEN

Het programma vindt plaats op inspirerende locaties; altijd een combinatie tussen een museum en een creatieve werkplaats. Tijdens de fysieke bijeenkomsten, is ruimte voor casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen en uiteraard intervisie.

Bijeenkomst 1:  6 juni 2018, locatie: Collectie de Groen Arnhem
Deel 1: 12.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur lichte maaltijd
Deel 2: 18.00 - 19.30 uur

Bijeenkomst 2: 20 juni 2018, locatie: Collectie de Groen Arnhem
Aanvang: 13.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 3:  27 juni 2018, locatie: ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Aanvang: 13.00 - 17.30 uur
Afsluiting met uitreiking certificaat en borrel

 

EEN MIX VAN ONLINE EN FYSIEK LEREN

Thuis doorloop je de e-learning. De e-learning bestaat uit vier theorie- en vier praktijkvideo's. De fysieke bijeenkomsten bestaan uit twee bijeenkomsten bij Collectie de Groen in Arnhem en één bijeenkomst bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Arnhem. Na je inschrijving en betaling krijg je direct toegang tot de e-learning. Je krijgt per mail van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op onderstaande link om in te loggen.

 

 

DE THEORIE: DR. JEROEN LUTTERS

 Dr. Jeroen Lutters

Dr. Jeroen Lutters

Niemand kan beter over de methode Art Based Learning vertellen dan dr. Jeroen Lutters, lector Kunst- en Cultuureducatie bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is de grondlegger en bedenker van de ABL-methodiek. Hij neemt kunst als kennisbron voor existentiële vragen.
Deze kunst kan bestaan uit schilderijen, beelden, maar ook boeken, films of andere kunstuitingen. In vier theoretisch en filosofisch ingestoken video's neemt hij je mee in zijn gedachtegang over kunst- en cultuureducatie anno nu. Uiteraard legt hij de vier stappen van Art Based Learning uit vanuit een persoonlijke insteek.

 

DE PRAKTIJK: FAMKE SINNINGHE DAMSTÉ

 Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté combineert al 20 jaar haar baan als docent Nederlands, Muziek en CKV met een freelancepraktijk in de kunsteducatie en de kunsten. Na haar studies Zang Lichte Muziek en Nederlands begon ze te werken als redacteur in de wereld van de radio, met als hoogtepunten haar VPRO-serie ‘I could write a book’, over Nederlandse schrijvers en jazz, en haar eigen show North Sea Jazz voor Radio Noordzee. Tegelijkertijd produceerde ze diverse CD’s, variërend van jazzopnames tot sprookjes voor kinderen. In 2011 besloot ze haar eigen productiebedrijf Maanstrand op te zetten, onder welke vlag ze CD's, boeken, maar ook kunsteducatieve projecten produceert. In 2017 behaalde zij de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar deed ze onderzoek naar de relatie tussen kunstonderwijs en Bildung, wat haar in contact bracht met de Art Based Learning-methode van Jeroen Lutters en Janeke Wienk.

 

Accreditatie

 
CultuurCollege - register leraar.png

Relevant voor deelnemers die tevens in het onderwijs werkzaam zijn: 
Deze cursus is geaccrediteerd via Register Leraar met 20 Registeruren.
Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat met de code voor Register Leraar.

 


INSCHRIJVEN

Wil je je inschrijven? Meld je dan aan via onderstaande knop. Bij vragen mail je naar info@cultuurcollege.nl. 

Art Based Learning opent deuren naar ruimtes die je verrassen, verbazen, verwarmen en nog zoveel meer!
— CURSIST, MAART 2018
Art Based Learning laat je even stilstaan bij de drukte van alledag en naar binnen kijken. Het is inspirerend om ervaringen met vakgenoten te kunnen delen en ideeën op te doen voor toepassingen in het onderwijs en museumeducatie.
— CURSIST, JANUARI 2018
Twee keer 15 minuten kijken? Dat doen ze nooit! Maar ze deden het! En op de afgesproken tijd was ik de enige die terug was, de leerlingen waren nog bezig!
— ROB MENTING (SCHOOLLEIDER), NOVEMBER 2017