Werkplaats muziek in de klas

 
piano-1522855_1920.jpg
 
 

Introductie

Muziekdocenten en leerkrachten: het is tijd dat we samen op pad gaan en muzieklessen ontwikkelen die passen bij de tijd waarin we leven. De kracht van muziek verandert nooit. De manieren waarop we ermee omgaan wel en dat vraagt van iedere muziekprofessional flexibiliteit en nieuwsgierigheid.

In de Werkplaats Muziek in de klas neemt Suzan Lutke, saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige, muziekdocenten mee in een educatieve aanpak van de 21e eeuw. Suzan heeft de afgelopen jaren vele muzikanten en andere onderwijsprofessionals begeleid en getraind in het geven van muzieklessen en het ruimte geven aan creativiteit. De werkplaats omvat drie bijeenkomsten op 10, 17 en 24 mei 2019 in Zevenaar.

IN ÉÉN OOGOPSLAG:

88205_1_Musiater0.png
 • Trainer: Suzan Lutke

 • Data: najaar 2019 volgt

 • Tijd: 09.30 - 12.30 uur

 • Locatie: Het Musiater Zevenaar

 • Doelgroep: leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezetonderwijs en muziekdocenten (freelancers en vakdocenten verbonden aan muziekscholen en verenigingen.)

 
 

WErkplaats muziek in de klas

Al eeuwenlang leren mensen muziek te maken. Door te kijken naar anderen, deel te worden van een groep. Als gezel van een master. Voordoen, nadoen, meedoen. Zoals een violist twee eeuwen geleden leerde spelen verschilt niet wezenlijk van hoe het nu gaat. Blijkbaar is dat een beproefde methode.

Of toch niet? Steeds minder mensen maken muziek in ons land. Een liedje zingen geeft veel mensen rode vlekken in de nek. Amateurorkesten en -koren hebben grote moeite te blijven bestaan en muziekscholen vallen 1 voor 1 om.

Maar muziek lijkt wel degelijk bezig aan een revival. Er is de laatste jaren veel aandacht voor muziek! Dat is prachtig natuurlijk, maar wat als jij gevraagd wordt om op scholen muziekles te geven?

Graag onderzoeken we met jou wat je zelf kunt doen om via de basisschool meer leerlingen op een inspirerende manier in aanraking te brengen met muziek. Een prachtige uitdaging die jouw liefde voor muziek combineert met creativiteit en een grote groep collega’s die dezelfde uitdaging aan gaan.

Enkele aspecten waar we bij stil staan zijn: wat weten we over de manier van leren in 2018? Hoe leren leerlingen? Hoe verhoudt dit zich tot de traditionele muziekdidactiek? Hoe kunnen we die didactiek aanpassen zodat het past bij het lesgeven van groepen kinderen op scholen?

 

inhoud:

Er is heel veel te leren over het lesgeven aan groepen kinderen, we kijken naar motivatie, naar creativiteit en nog veel meer. Dit kan jou helpen om ook in school met groepen leerlingen inspirerende muzieklessen te verzorgen en leerlingen de boeiende wereld van muziek te laten ervaren en ontdekken!

In de werkplaatsen staan globaal twee onderwerpen centraal:

 1. Het ontwerpen van je nieuwe muzieklessen (wat ga je doen en hoe ga je dat doen?).

 2. Wat doe je, zeg je en denk je als je lesgeeft, oftewel: je eigen pedagogisch handelen als docent.

Tijdens de werkplaatsen zullen we veel werkvormen voorbij laten komen en daar samen op reflecteren. Voordat we dat doen gaan we eerst kijken naar waarom het belangrijk is om je muziekdidactiek en je eigen handelen als docent onder de loep te nemen. Niet ‘omdat je om moet’, maar omdat je met je leerlingen betekenisvolle en geïnspireerde muzikale momenten wil creëren waar iedere leerling zich gezien en gehoord voelt en zijn eigen unieke kwaliteiten durft in te zetten.

Programma:

De werkplaats Muziek in de Klas bestaat uit drie bijeenkomsten met de volgende thema’s;

 1. WAAROM? Waarom is het heel belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen? Wat verwacht jij van de werkplaats Muziek in de Klas? Wat zou jij graag willen leren?

 2. HOE en WAT: hoe ziet een muziekdidactiek eruit die leerlingen activeert om zelf op onderzoek te gaan? En wat betekent dit voor jouw handelen als docent?

 3. Jijzelf aan de slag: samen met de groep ideeën ontwikkelen en deze ook uitproberen.

 4. Voorbeelden uit de praktijk: filmpjes; o.s. van je eigen muzieklessen.

 5. Reflecteren en delen: op weg naar de toekomst

De werkplaatsen zullen door Suzan Lutke gegeven worden, zij is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige en heeft de afgelopen jaren vele muzikanten en andere onderwijs professionals begeleid en getraind in het geven van muzieklessen en het ruimte geven aan creativiteit.

Join us!

Het is tijd dat we samen op pad gaan en muzieklessen ontwikkelen die passen bij de tijd waarin we leven. De kracht van muziek verandert nooit. De manieren waarop we ermee omgaan wel en dat vraagt van iedere muziekprofessional flexibiliteit en nieuwsgierigheid. Je bent van harte welkom!

Met dank aan…

De Provincie Gelderland wil structureel muziekonderwijs voor alle Gelderse kinderen mogelijk maken en nodigt via Cultuur Oost gemeenten en scholen uit. Inmiddels breidt de olievlek zich steeds verder uit waardoor ook muziekdocenten hun werkterrein kunnen uitbreiden.