Creative Contracts
cultuurcollege_creative_contracts_contracten.jpg

Maak jij wel eens gebruik van een samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring of een licentieovereenkomst? Hanteer je duidelijke algemene voorwaarden? Is het intellectueel eigendom van jouw werk of dienst als maker beschermd?

Juridische contracten voor een klein prijsje

Don't get screwed. In onze juridische contracten staan je rechten als creatief ondernemer centraal. We maken in begrijpelijke taal duidelijk hóe de samenwerking, overeenkomst of sommatie er uit gaat zien. Betalen kan via een digitale factuur (2-3 werkdagen). Na betaling ontvang je van ons secretariaat binnen 1-2 werkdagen een Word versie van het contract. Daar kun je zelf mee werken; vul de blanco velden in, sla het document op als PDF en verzenden maar. Simpel, gemakkelijk en direct! 

 

Algemene Voorwaarden

 
creativecontracts_algemenevoorwaarden.png

Geheimhoudingsverklaring

creativecontracts_geheimhoudingsverklaring.png

      NDA (Engelstalige Tweezijdige Geheimhoudingsovereenkomst)

Cultuurcollege_creative_contracts

Voor wie: alle makers die producten of diensten verkopen. Iedereen dus eigenlijk.

In welk geval: Algemene voorwaarden kun je zien als inkoop- en verkoopvoorwaarden. Het zijn bepalingen waarin je van alles vastlegt over een overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, hoe je klanten een klaht kunnen indienen, de manier van betalen en financiële afspraken (misschien verkoop je jouw werk bijvoorbeeld o.b.v. in consignatie afspraken of hanteer je vaste bedragen). Onze jurist maakt de voorwaarden voor jou op maat. Ieder bedrijf is immers anders.

 

Voor wie: alle makers (waaronder, maar niet limitatief, ontwerpers, uitvinders, beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers, etc.).

In welk geval: Toont een bedrijf interesse in jouw ontwerp, concept, productiemethode, etc., dan zal je voordat jullie overgaan tot een samenwerking, met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden. Wanneer je in deze gesprekken vertrouwelijke informatie uitwisselt, dan doe je er verstandig aan een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Een geheimhoudingsovereenkomst voorkomt dat je onderhandelingspartij er zonder enig risico met jouw plan of idee vandoor gaat.

 Voor wie: alle makers die onderhandelinggesprekken voeren met een niet-Nederlandse partij

Voer je onderhandelingsgesprekken met een niet-Nederlandstalige partij? Dan is het raadzaam om deze Engelstalige tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement) te gebruiken.

Samenwerkingsovereenkomst (met subsidieaanvraag)

 
cultuurcollege_creativecontracts_samenwerkingsovereenkomst.png

Voor wie: alle creatief ondernemers

Een samenwerkingsovereenkomst is voor alle creatieve ondernemers een must. Hoe goed bedoeld ook, zorg dat je altijd heldere regels en afspraken maakt. In onze contracten zijn de rechten van de makers gewaarborgd en maken we in begrijpelijke taal duidelijk hóe de samenwerking er uit gaat zien. 

In het kader van subsidieprogramma’s: veel subsidieprogramma’s stellen een samenwerkingsovereenkomst verplicht. Raadpleeg in dit geval de informatie die is verstrekt in het kader van de aanvraag van de subsidie over hetgeen minimaal in de samenwerkingsovereenkomst geregeld dient te worden.

Samenwerkingsovereenkomst (zonder subsidieaanvraag)

 
cultuurcollege_creativecontracts_samenwerkingsovereenkomst.png

Voor wie: Voor alle creatief ondernemers

Een samenwerkingsovereenkomst is voor alle creatieve ondernemers een must. Hoe goed bedoeld ook, zorg dat je altijd heldere regels en afspraken maakt. In onze contracten zijn de rechten van de makers gewaarborgd en maken we in begrijpelijke taal duidelijk hóe de samenwerking er uit gaat zien. 

Licentieovereenkomst Voor Ontwerpers

 
cultuurcollege_creativecontracts_licensieovereenkomst.png

Voor wie: alle ontwerpers.

In welke situatie: Je wordt als ontwerper (licentiegever) benaderd door een persoon of bedrijf (licentienemer) die jouw ontwerp wil gebruiken voor zijn onderneming. Op dit ontwerp rust een auteursrecht.

Met een licentie geef je de licentienemer toestemming om het ontwerp op een bepaalde manier te gebruiken. Er wordt een gebruiksrecht verleend voor een bepaald soort gebruik, een bepaalde periode en in een bepaald gebied. Het auteursrecht blijft in handen van jouw als ontwerper, anders dan wanneer je je auteursrechten overdraagt. Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken over de manier waarop het ontwerp gebruikt mag worden en die afspraken schriftelijk vast te leggen.

Er bestaat een groot verschil tussen een exclusieve en een niet-exclusieve licentie. Voor het verlenen van een exclusieve licentie is een onderhandse akte vereist op grond van de wet. Dit is een ondertekend geschrift, dat bestemd is om tot bewijs te dienen (zoals de door CultuurCollege aangeboden licentieovereenkomst).

Licentieovereenkomst Voor Fotografen

 
cultuurcollege_creativecontracts_licentieovereenkomst_voor_fotografen

Voor wie: iedereen is weleens een fotograaf, de een wat meer dan de ander. Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermde werken, dat betekent dat jij bepaalt wat er met jouw foto’s gedaan mag worden.

In welke situatie: Als iemand jouw foto wil gebruiken voor bijvoorbeeld zijn eigen website, een reclamefolder, een Instagramcampagne, een t-shirtprint dan kun je daar een vergoeding voor vragen.

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om te werken met een licentieovereenkomst. In deze overeenkomst regel je o.a. de hoogte van de vergoeding en de beperkingen betreffende het gebruik. Bespreek duidelijk waar de gebruiker de foto voor wil gebruiken en hoe hoog het bedrag hiervoor is. 

Zet een licentie altijd op papier. Alleen op deze wijze is het duidelijk wat er is afgesproken.

Sommatiebrief voor fotografen

 
cultuurcollege_creativecontracts_sommatiebrief.png

Voor wie: iedereen is weleens een fotograaf, de een wat meer dan de ander. Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermde werken, dat betekent dat jij bepaalt wat er met jouw foto’s gedaan mag worden.

In welke situatie: Wat als iemand je foto’s gebruikt zonder jouw toestemming? Of wat als iemand jouw foto’s gebruikt op een andere wijze dan afgesproken? Dan is er sprake van een inbreuk op jouw auteursrechten. In dat geval stuur je een sommatiebrief om verdere verspreiding van het werk te stoppen en je schade vergoed te krijgen. Als je je tekortgedaan voelt, dan lopen de emoties hoog op en heb je vaak niet meer helder voor ogen wat je precies wilt. Het is om die reden verstandig om niet meteen te bellen of mailen naar de betreffende partij. Met een sommatiebrief leg je een claim op de inbreukmakende partij. Deze claim heeft een verlammend effect. Het maakt het onaantrekkelijk voor de ander om jouw werk te blijven gebruiken.

Sommatiebrief Voor Illustrators

 
cultuurcollege_creativecontracts_sommatiebrief.png

Voor wie: illustrators.

In welke situatie te gebruiken: Illustraties zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Jij bepaalt wat er met jouw werk gebeurt. Indien iemand jouw werk wil gebruiken, dan dien jij hiervoor toestemming te geven.

Als jouw illustratie wordt gebruikt zonder jouw toestemming, dan wordt inbreuk op het auteursrecht gemaakt. Je lijdt dan schade vanwege gederfde inkomsten. In dat geval stuur je een sommatiebrief om de inbreuk te stoppen en je schade vergoed te krijgen. Als je je tekortgedaan voelt, dan lopen de emoties hoog op en heb je vaak niet meer helder voor ogen wat je precies wil. Het is om die reden verstandig om niet meteen te bellen of mailen naar de betreffende partij. Met een sommatiebrief leg je een claim op de inbreukmakende partij. Deze claim heeft een verlammend effect. Het maakt het onaantrekkelijk voor de ander om jouw werk te blijven gebruiken.

Sommatiebrief Voor Ontwerpers (Namaak)

 
cultuurcollege_creativecontracts_sommatiebrief.png

Voor wie: ontwerpers, grafisch ontwerpers, designers.

In welke situatie: Wordt jouw product(ontwerp) nagemaakt door een andere partij die hiervoor geen toestemming heeft? Gebruik dan deze sommatiebrief.

Als (product)ontwerper wordt je beschermd door de Auteurswet. Dit auteursrecht ontstaat automatisch, je hoeft dus niet aan formaliteiten te voldoen. Jij bepaalt wat er met jouw ontwerp/product gebeurt. Indien iemand jouw ontwerp wil gebruiken, dan dien jij hiervoor toestemming te geven. Je mag hiervoor ook een vergoeding vragen.

Met een sommatiebrief leg je een claim op de inbreukmakende partij. Deze claim heeft een verlammend effect. Het maakt het onaantrekkelijk voor de ander om jouw werk te blijven gebruiken.

Sommatiebrief Voor Ontwerpers (Publicatie)

 
cultuurcollege_creativecontracts_sommatiebrief.png

Voor wie: ontwerpers, grafisch ontwerpers, designers.

In welke situatie: Wordt jouw ontwerp afgebeeld op bijvoorbeeld een website, tijdschriften, kranten, etc. waarvoor jij geen toestemming hebt verleend (en ontbreekt bijvoorbeeld naamsvermelding)?  Gebruik dan deze sommatiebrief.

Als (product)ontwerper wordt je beschermd door de Auteurswet. Dit auteursrecht ontstaat automatisch, je hoeft dus niet aan formaliteiten te voldoen. Jij bepaalt wat er met jouw ontwerp/product gebeurt. Indien iemand jouw ontwerp wil gebruiken, dan dien jij hiervoor toestemming te geven. Je mag hiervoor ook een vergoeding vragen.

Met een sommatiebrief leg je een claim op de inbreukmakende partij. Deze claim heeft een verlammend effect. Het maakt het onaantrekkelijk voor de ander om jouw werk te blijven gebruiken.

Sommatiebrief Voor Schrijvers

 
cultuurcollege_creativecontracts_sommatiebrief.png

Voor wie: schrijvers / auteurs, dichters en vertalers.

In welke situatie: Teksten, gedichten, illustraties zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Jij bepaalt wat er met jouw werk gebeurt. Indien iemand jouw werk wil gebruiken, dan dien jij hiervoor toestemming te geven.

Als je tekst, gedicht of illustratie wordt gebruikt zonder jouw toestemming, dan wordt inbreuk op het auteursrecht gemaakt. Je lijdt dan schade vanwege gederfde inkomsten. In dat geval stuur je een sommatiebrief om de inbreuk te stoppen en je schade vergoed te krijgen. Als je je tekortgedaan voelt, dan lopen de emoties hoog op en heb je vaak niet meer helder voor ogen wat je precies wil. Het is om die reden verstandig om niet meteen te bellen of mailen naar de betreffende partij. Met een sommatiebrief leg je een claim op de inbreukmakende partij. Deze claim heeft een verlammend effect. Het maakt het onaantrekkelijk voor de ander om jouw werk te blijven gebruiken.