Symposium Wat kunst met je doet: sturen op geluk

Het Noord-Hollandse symposium Wat kunst met je doet: sturen op geluk staat in het teken van inspiratie en uitwisseling voor beleidsmakers- en bepalers die aan de slag willen met de verbinding van kunst en cultuur met het sociale domein. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter en artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden, Lucas De Man, krijgen deelnemers kennis aangereikt uit onderzoek en voorbeelden uit de werkpraktijk van andere gemeenten.


Read More
Thorsten Blokzijl
Cultuur als innovatie voor het sociale domein

Hoe zorg je er nou als gemeente voor dat de verbinding tussen culturele activiteiten en het behalen van doelen in dat sociale domein, structureel praktijk worden? Om een antwoord te krijgen op deze vraag sloegen Rijnbrink, Cultuurmij Oost, LKCA en CultuurCollege de handen ineen. Ze organiseerden op 23 november een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers met als thema: cultuur als innovatie voor het sociale domein.

Read More
Coach actief

Met Coach Actief worden jongeren van het vmbo gestimuleerd om zelf activiteiten op te zetten en samen te werken met dansscholen en sportclubs. Zij komen hierdoor in aanraking met vrijwilligerswerk en het verbeteren van hun sociale- en werknemersvaardigheden.

Read More