Coach actief

cultuurcollege_coach actief 2.png

Coach actief stimuleert participatie in de wijk

Met Coach Actief worden jongeren van het vmbo gestimuleerd om zelf activiteiten op te zetten en samen te werken met dansscholen en sportclubs. Zij komen hierdoor in aanraking met vrijwilligerswerk en het verbeteren van hun sociale- en werknemersvaardigheden.

Cultuurmij Oost heeft in de afgelopen jaren samen met GSF veel vmbo scholen bereikt die hebben meegedaan aan het CU! Dance project. CU! Dance introduceerde dans op scholen waar kinderen met overgewicht en beweegarmoede te maken hadden en waar een cultureel aanbod veelal ontbrak.

CEM SportSupport staat voor het realiseren van een sportieve samenleving voor iedereen en is projectleider van het Coach Actief programma. Met Coach Actief gaan we voortborduren op de basis die is gelegd in een aantal gemeenten en het enthousiasme van jongeren om aan dansactiviteiten deel te nemen in sportlessen op school.  

Jongeren worden in een half jaar geschoold tot assistent sportleider. Zij leren hoe ze zelf een activiteit moeten opzetten en uitvoeren onder begeleiding van professionals, maar met hun eigen belangstelling, onderwerpen en passie als bron. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ontmoetingsavonden, of presentaties tijdens open dagen van de sportvereniging, de dansschool of op de school zelf organiseren.

Participatie voor jongeren bevorderen? Kies voor deze stimulerende interventie en neem contact op met Angela Verdurmen van Cultuurmij Oost.