Assertiviteit voor pleasers!

Een workshop voor mensen die willen werken aan een meer assertieve houding. Je wilt graag dat de mensen met wie je werkt je aardig vinden. Je vindt het lastig om 'nee' te zeggen, voor je eigen mening uit te komen of iemand op iets aan te spreken. Conflicten mijdt je liever, of je geeft makkelijk toe aan de eisen van een ander. Je vindt het lastig je eigen behoeftes kenbaar te maken. Hoe zorg je ervoor dat je (werk)relaties positief blijven en je tegelijkertijd eerlijk en effectief kan communiceren zonder dat je dit veel stress oplevert?

Read More
De Introverte Professional

Ben jij bedachtzaam, sta je niet graag in het middelpunt van de belangstelling, en heb je moeite met small talk? Kun je juist goed luisteren, observeren en analyseren? Ben je een kritische denker maar vind je het lastig om stante pede je mening te geven? Krijg jij energie van het ontwikkelen van ideeën en kun je goed alleen zijn? Dan ben je zeer waarschijnlijk een introvert persoon.  

Read More
Casus: Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

'Als kunstenaarsduo onderzoeken we de dagelijkse praktijk van woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven, ontwikkelen we visies en interventies die nieuwe handelingsperspectieven en speelruimte bieden aan alle betrokkenen.'
 

Read More
Casus: Linda Willems

'Naarmate ik zelf ouder word, heeft de oudere kwetsbare mens en de mens met dementie mijn hart gestolen. Niet alleen omdat deze mensen hulpbehoevend worden en ze anderen nodig hebben om een veilig en prettig leven te leiden, maar vooral ook omdat ze een hele historie meedragen.' 

Read More