Casus: Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

'Als kunstenaarsduo onderzoeken we de dagelijkse praktijk van woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven, ontwikkelen we visies en interventies die nieuwe handelingsperspectieven en speelruimte bieden aan alle betrokkenen.'
 

Read More
Casus: Linda Willems

'Naarmate ik zelf ouder word, heeft de oudere kwetsbare mens en de mens met dementie mijn hart gestolen. Niet alleen omdat deze mensen hulpbehoevend worden en ze anderen nodig hebben om een veilig en prettig leven te leiden, maar vooral ook omdat ze een hele historie meedragen.' 

Read More