Casus: Joop Oonk

 
 

‘Ik geloof dat inclusief werken nieuwe creatieve en artistieke mogelijkheden brengt. Het vieren van de verscheidenheid en het kijken naar mogelijkheden staan centraal. Iedereen is anders en hoort erbij. Tijdens zeven jaar professionele dansopleiding ben ik nooit in aanraking gekomen met mensen met een beperking. Ik ervoer het als onrecht dat mensen met een beperking die talent hebben deze kans niet krijgen. Ik zag in Groot-Brittannië dat dans niet alleen gaat over pirouettes, benen hoog en 360 graden uitgedraaid zijn. Dit ging voor mij echt tot de kern, tot het wezen van de mens!

Na mijn rijke ervaring bleef het aan me knagen dat er over dit onderwerp in Nederland zo ontzettend weinig kennis en kunde over was. Ik voelde sterk dat ik er iets mee moest doen. Als ik het niet doe, wie dan wel?'

Kijk voor informatie op de website van Joop Oonk

cultuurcollege_joop-oonk (1).png
 

Casus: Inclusiedans voor mensen met een beperking

Het is mijn missie om dansers met en zonder beperking te integreren en daarbij ook een publiek te bereiken. Doordat de kijker vaker dansers met een beperking ziet, zal het sneller normaal worden en geïntegreerd raken in onze maatschappij. Het wordt meer dan ‘bijzonder’ of ‘knap’ dat mensen met een beperking dansen. Het is belangrijk dat we naar buiten brengen dat er wel degelijk op hoog danstechnisch en gelijkwaardig niveau gewerkt kan worden. Niet minder belangrijk is het om te reflecteren op wat er te zien valt, waarmee we een opening aanreiken voor de toekomst.

 
 

‘Ik wil dus ik kan’ is het motto! Wij geloven dat iedereen dit kan bereiken als hij echt wil. Vertrouwen hebben en geloven in het onmogelijke is wat hen verder helpt om te leren; leren op een veilige manier maar tegelijkertijd hard werken aan de eigen toekomst.

 
 

Vanaf 2018 vindt er een speciaal trainingsprogramma genaamd Unload to Upload plaats in samenwerking met CultuurCollege, waarbij aan de hand van deze gids wordt gewerkt. Het programma bestaat uit een cursus van twaalf weken, die dansdocenten en begeleiders klaarstoomt voor het werkveld’ Neem voor informatie vragen op met CultuurCollege via info@cultuurcollege.nl of 0263514711.

cultuurcollege_unloadtoupload.jpeg