Casus: Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

‘Als kunstenaarsduo onderzoeken we de dagelijkse praktijk van woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven, ontwikkelen we visies en interventies die nieuwe handelingsperspectieven en speelruimte bieden aan alle betrokkenen.
We maken in veel projecten onverwachte verbindingen tussen uiteenlopende doelgroepen. Door lokale problematiek in een breder perspectief te plaatsen, beïnvloeden we met hun projecten maatschappelijke kwesties.

Communicatie is daarom altijd een integraal onderdeel van onze visueel aantrekkelijke projecten. Onze creatieve bagage zorgt gegarandeerd voor een onorthodoxe kijk op het functioneren van organisaties. Daardoor zijn we van toegevoegde waarde in innovatieprocessen. Naast onze gezamenlijke ‘Social Design’ praktijk is Sjaak Langenberg actief als spreker en tekstschrijver en Rosé de Beer als vormgever en webdesigner. De laatste jaren hebben we ons verdiept in veel vraagstukken in de zorg.

Meer informatie is te vinden op de website van Sjaak Langenberg & Rosé de Beer.

Casus: multifunctionele snoezelruimte 

Op uitnodiging van gehandicaptenzorgorganisatie ORO zijn we sinds 2014 verbonden aan Het Rijtven, een leefomgeving voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Daar ontdekten we dat bewoners die 24-uurs zorg nodig hebben een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij: we leren degenen die hen omringen te onthaasten. De veilige, prikkelarme omgeving van Het Rijtven heeft niet alleen cliënten, maar de hele samenleving iets te bieden. Vanuit deze visie leggen we verbindingen met omgeving van Het Rijtven.

De nauwe, langdurige samenwerking met zorgorganisatie ORO en de verregaande betrokkenheid van ons als kunstenaarsduo bij de inrichting van het terrein, de communicatie en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, is uniek. We zijn zowel als makers, adviseurs en opdrachtgevers bij andere ontwerpers en kunstenaars betrokken. Onze aanpak contrasteert met de vergadercultuur en is derhalve leerzaam voor medewerkers en het management. In de zorg worden vaak producten uit catalogi besteld. We bepleiten meer maatwerk door op locatie dingen te maken en uit te testen. Zo ontwikkelden we multifunctionele snoezelloungeruimten. Een overzichtsfilm van

 
 

Casus: De Sociale Sportschool

De Sociale Sportschool, door ons ontwikkeld en ook een voorbeeld van Social Design, combineert een work-out met een sociale component: sporters gaan met ouderen in een rolstoel samen op bootcamp. Rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt. Door een serieuze work-out aan te bieden en met sterke visuele middelen een andere beeldvorming rondom ouderen te creëren, ontstaan nieuwe verbindingen tussen onverwachte partners. Sporters die nooit zouden hebben bedacht om vrijwilliger in de ouderenzorg te worden, zetten zich nu op sportieve wijze voor hen in. De Sociale Sportschool is zo’n succes dat het is uitgegroeid tot een platform met meerdere betrokken ouderenzorg organisaties en sportclubs: www.socialesportschool.nl.

 

Ervaringen van klanten

‘Sjaak en Rosé doen iets met de beeldvorming van mensen die hier wonen, werken en recreëren. Ze maken de kwaliteiten van cliënten zichtbaar – op een manier die ontroert, trots en bewust maakt.’`
Beleidsmedewerker Corine Spaans (ORO) in Who Cares, magazine over Kunst en Zorg, bkkc, 2016

 

‘Nog belangrijker dan de veranderingen op het terrein die de kunstenaars realiseerden, is de ‘bijvangst’. Langenberg en De Beer lieten zien hoe initiatieven in een stroomversnelling kunnen komen als je er niet eindeloos over vergadert.’
Organisatiefilosofe Mieke Moor over het werk van Langenberg en De Beer in het artikel ‘Wij willen iets maken’ in tijdschrift Markant, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, december 2017