'

Wanneer zie je iemand echt langere tijd naar een kunstwerk kijken? Laat staan dat je het je leerlingen ziet doen. Met de methodiek Art Based Learning (ABL) ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters lukt dit prima, mensen verdiepen zich als vanzelf in een kunstwerk. CultuurCollege biedt in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten deze methodiek  aan in de vorm van blended learning. Dit wil zeggen: een mix van e-learning én fysieke bijeenkomsten bij museum Collectie de Groen en bij ArtEZ

Toepassingen methodiek

  • ABL en het nieuwe CKV, ABL kan als onderzoeksinstrument in het vak CKV ingezet worden. CKV is in 2017 veranderd en aangepast naar nieuwe toetstermen. Het component 'onderzoek' neemt een cruciale rol in binnen het nieuwe CKV. Art Based Learning biedt docenten structuur bij het geven van CKV-lessen gericht op een 'kunst-eigen' onderzoeksvorm, die past bij de belevingswereld van leerlingen en de kunstvakken. ​Doel van de methode is om leerlingen (op alle niveau's) een onderzoeksmethodiek aan te leren; wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst?
  • ABL als methode binnen kunsteducatie voor iedereen werkzaam op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
  • ABL als verbindende factor tijdens kunstreizen en museum excursies. Denk bijvoorbeeld aan de binnenlandse- en buitenlandse reizen op middelbare scholen.
  • ABL als aanjager van creatieve processen in onderwijs en informele kunsteducatie.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de Art Based Learning methode ben jij als deelnemer in staat om:

- goed naar kunst te kijken en anderen hierbij te helpen.
- anderen te begeleiden in een persoonlijk onderzoeksproces - wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst?
- om de methode toe te passen in je eigen praktijk (onderwijs of culturele sector).
- je lessen vorm te geven aansluitend op de nieuwe CKV-doelen.

Een mix van online en fysiek leren

Thuis doorloop je de e-learning. De e-learning bestaat uit vier theorie- en vier praktijkvideo's. De fysieke bijeenkomsten bestaan uit 2 bijeenkomsten bij Collectie de Groen in Arnhem en 1 bijeenkomst bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Arnhem.

E-learning

Na je inschrijving en betaling krijg je direct toegang tot de e-learning. Je krijgt per mail van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op onderstaande link om in te loggen. 

READY? INLOGGEN. GO.

Programma bijeenkomsten

Let op! er zijn voor 25 oktober nog maar enkele plaatsen beschikbaar!! De data voor de volgende editie zijn; 20 december, 10 en 29 januari 2018. Je kunt je voor deze editie ook al inschrijven! 

Tijdens de fysieke bijeenkomsten op inspirerende locaties, is ruimte voor casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen en uiteraard intervisie.

Bijeenkomst 1: woensdag 25 oktober 2017, locatie: Collectie de Groen Arnhem
Deel 1: 12.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur lichte maaltijd 
Deel 2: 18.00 - 19.30 uur

Bijeenkomst 2: woensdag 15 november 2017, locatie: Collectie de Groen Arnhem
Aanvang: 13.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 3: maandag 27 november 2017, locatie: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
Aanvang: 13.00 tot 17.30 uur
Afsluiting met uitreiking certificaat en borrel

De theorie: dr. Jeroen Lutters

Niemand kan beter over de methode Art Based Learning vertellen dan dr. Jeroen Lutters, lector Kunst- en Cultuureducatie bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Hij is de grondlegger en bedenker van de ABL-methodiek. Hij neemt kunst als kennisbron voor existentiële vragen. Deze kunst kan bestaan uit schilderijen, beelden, maar ook boeken, films of andere kunstuitingen. In vier theoretisch en filosofisch ingestoken video's neemt hij je mee in zijn gedachtegang over kunst- en cultuureducatie anno nu. Uiteraard legt hij de vier stappen van Art Based Learning uit, vanuit een persoonlijke insteek.

De praktijk: Janeke Wienk

Janeke Wienk, is docent-onderzoeker bij het lectoraat van dr. Jeroen Lutters. Zij is al bijna 20 jaar betrokken bij de ontwikkeling van het vak CKV als auteur van de methode De verbeelding en als programmamaker van de ruim 50 televisieprogramma's Kunstlicht en Neon, beiden speciaal voor CKV. Als researcher bij het lectoraat kunst- en cultuureducatie van ArtEZ richt zij zich vooral op de rol van de docent. Dit maakt haar tot een ervaren leermeester in CKV- vraagstukken die een heldere en werkbare verbinding tussen CKV en Art Based Learning weet aan te brengen. Ook weet zij, dankzij haar praktijkervaring een vertaalslag te maken naar diverse andere toepassingen en doelgroepen. 

Janeke gaat met je aan de slag via Art Based Learning, een vernieuwende visie op het kijken naar en leren van kunst. Art Based Learning maakt van het kijken naar kunst een creatief proces en een echte persoonlijke ervaring. In een route van vier heldere stappen staat de vraag centraal; wat kun jij leren van kunst? Gemiddeld kijken mensen zo'n vijf tot tien seconden naar een kunstwerk in een museum, maar wat gebeurt er als je écht de tijd neemt, echt met eigen aandacht kijkt? Kun je antwoorden vinden op belangrijke levensvragen in een kunstwerk dat jou aanspreekt?

Ontvang 20 registeruren

Je ontvangt na deelname een persoonlijk accreditatiecode van ons. Deze kun je activeren op Register Leraar.

‘Twee keer 15 minuten kijken? Dat doen ze nooit! Maar ze deden het! En op de afgesproken tijd was ik de enige die terug was; de leerlingen waren nog bezig.'

- Rob Menting - schoolleider

"ABL opent deuren naar ruimtes die je verrassen, verbazen, verwarmen en nog zoveel meer!"

- Oud deelnemer
  • Deze cursus delen