'

Cultuur en sociaal domein twee verschillende werelden? Anno 2017 niet meer! Op verschillende plaatsen in het land is verbinding niet zomaar een woord, maar juist praktijk. Culturele activiteiten gaan hand in hand met het behalen van doelen in het sociaal domein. Maar hoe dan? Hoe stuur je daar op aan als gemeente?

CultuurCollege, LKCA, Cultuurmij Oost en Rijnbrink nodigen u en andere beleidsmakers uit het oosten van Nederland van harte uit om op donderdag 23 november samen in gesprek te gaan over cultuur als innovatie voor het sociale domein, tijdens een bijzonder programma in het Theaterschip en DOKH20 in Deventer.  

Inspiratie en Uitwisseling

Wetten zoals de Wmo en de Participatiewet, bezuinigingen en de beweging van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving stellen gemeenten voor grote uitdagingen qua sturing en organisatie. De maatschappij verwacht van hen antwoord op complexe vraagstukken zoals demografische ontwikkelingen, het bestrijden van eenzaamheid en de participatie van statushouders. Daarvoor is het nodig om de relaties tussen de gemeentelijke spelers onderling én die met hun omgeving te verstevigen. Hierbij kunnen gemeenten steun en inspiratie vinden bij lokale cultuurinstellingen, bibliotheken, bij kunstenaars en overige culturele organisaties met als doel een duurzame samenwerking. 

De bijeenkomst op 23 november staat in het teken van inspiratie door voorbeelden uit andere gemeenten en door de uitwisseling van ervaringen uit de beleidspraktijk. Met behulp van de aangereikte denk- en werkwijzen kunnen deelnemers aan de slag om cultuur en het sociale domein integraler te gaan benaderen bij het ontwerp van een aanpak voor hun specifieke lokale situatie. 

Programma

12.00 - 12.30 Inloop met lunch
12.30 - 12.45 Welkom
12.45 - 13.30 Keynote Tabo Goudswaard, kunstenaar en social designer
13.45 - 14.30 Inspiratiesessies op inschrijving:

 1. Eenzaamheid onder ouderen: 
  Cultuur helpt om gezond en plezierig ouder te worden; het vergroot de levenskwaliteit en verdient daarom ook een plek in de gezondheidszorg. Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden. Hoe pak je dat aan?
   
 2. Gelijke kansen voor jongeren:
  We gunnen alle kinderen en jongeren dezelfde mogelijkheden in het leven, ongeacht de situatie waarin ze opgroeien. Toch blijken afkomst en achtergrond bepalend voor het onderwijs en de arbeidskansen.  Dit wordt mede beïnvloed door de sociale netwerken en de maatschappelijke omgeving waarin de jongeren zich bevinden. Hoe kunnen we deze versterken?  In deze inspiratiesessie krijg je meer te horen over hoe gemeenten aan deze belangrijke opgave een bijdrage kunnen leveren. En hoe cultuur hierin als innovatieve motor kan werken.
   
 3. Sociale participatie door nieuwkomers: 
  Een belangrijke doelstelling van gemeenten is om nieuwkomers aan het werk te helpen. Men is volop op zoek zoek naar manieren om de randvoorwaarden daarvoor in te vullen. Het netwerk van maatschappelijke partijen in een gemeente is daarbij hard nodig. Oók de cultuurinstellingen spelen daarbij een onontbeerlijke rol. Wat kun je van cultuurinstellingen verwachten in dit proces? Waarop kun je hen aanspreken? Wat is nodig voor een succesvolle samenwerking waarmee je nieuwkomers verder helpt?

14.30 - 15.00 Koffie en thee 
15.00 - 16.00 Intervisie, casuïstiekbespreking
16.00 - 16.30 Dagafsluiting en borrel

Praktisch:
Datum: 23 november 2017
Tijd: 12:30 - 16:30 uur  
Locatie: het Theaterschip en DOKH2O in Deventer
Prijs: €75,- (incl. hapje, drankje en naslagwerk, excl. 21% BTW)
De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers uit het oosten van Nederland.

Keynotespeaker: Tabo Goudswaard

Tabo Goudswaard is kunstenaar en social designer. Hij is intendant Kunst bij de gemeente Amsterdam voor de stedelijke, integrale Aanpak Eenzaamheid en mag een aantal vernieuwende aanpakken realiseren met kunstenaars en organisaties.
Als intendant van The Art of Impact (het tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma van OCW) was hij was hij verantwoordelijk voor het begeleiden en verbinden van kunstenaars aan maatschappelijke vraagstukken. Hij is ervan overtuigd dat er voor kunstenaars een belangrijke rol is weggelegd bij het vormgeven van de samenleving.

“Als het gaat om het betrekken van cultuur bij het sociaal domein, valt nog veel winst te behalen in het goed inrichten van de omstandigheden voor die samenwerking. Denk aan de rollen, verwachtingen en de taal die nodig is een gedeelde ruimte en wederzijds begrip te creëren.”

Tabo zal in zijn keynote aan de hand van beeld en verhaal laten zien wat de toegevoegde waarde is van samenwerken met kunstenaars: een beloftevolle praktijk voor de toekomst die tegelijkertijd ook kwetsbaar is.

Webinars ter inspiratie

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zenden wij op donderdag 28 september van 16.00 tot 16.30 uur een webinar uit speciaal voor beleidsmakers over het thema 'Jongerencultuur'. Een interactieve online talkshow, waarbij vragen direct gesteld kunnen worden aan onze beleidsadviseurs, kosteloos en gewoon vanaf de eigen werkplek. Dat scheelt tijd! 

Schrijf je hier kosteloos in om de webinar te kunnen bekijken. 

 

Uitzending terugkijken? Onze eerste uitzending ging over Ouderen & Cultuur (pilot)
Klik op deze link om de uitzending terug te kijken

De inschrijving is geopend

Wilt u van deelname verzekerd zijn? Schrijf u dan direct in via onderstaande button. U ontvangt een bewijs van inschrijving. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, vol = vol. Heeft u vragen over de bijeenkomst schroom, niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn te bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026-3514711.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door:


CultuurCollege
Cultuurmij Oost
Rijnbrink
LKCA

Samenwerkende expertisecentra
in het cultureel en sociaal domein

 • Deze cursus delen