'

Onderzoek de mogelijkheden van digitale media en maak nieuw lesmateriaal voor de 21ste eeuw!

Het onderwijs verandert doorlopend; het wordt steeds digitaler en de aandacht voor culturele en mediale vaardigheden neemt toe. Leerlingen worden steeds vaardiger in het gebruik van digitale media. Wat kunnen culturele instellingen met die media en vaardigheden in hun educatieve aanbod?

Vooruit!

Het doel van deze training is vertrouwd te raken met (nieuwe) digitale media als didactische tools en bedoeld voor educatieve medewerkers en vrijwilligers van culturele instellingen en onderwijsinstellingen. Binnen de training wordt gewerkt aan nieuw educatief aanbod in de vorm van een lesontwerp, voor de eigen instelling, gebruikmakend van diversiteit in leerstijlen en media en gericht op leerlingen van het basisonderwijs.

Innovatieve training

De cursus bestaat uit vier dagdelen. De eerste bijeenkomst is een verkenning van digitale tools waarbij de nadruk ligt op bestaande apps. De tweede bijeenkomst staat in het teken van speldidactiek (serious gaming), hoe kun je elementen van games inzetten voor spannend en uitdagend onderwijs (zowel analoog als digitaal). Tijdens de derde bijeenkomst gaan we aan de slag met location based learning, 3D en AR/VR . En tijdens de laatste dag wordt er aandacht besteed aan het eigen lesontwerp.

De cursus is interactief waarbij inzet en commitment wordt gevraagd van de deelnemers, zowel tijdens de bijeenkomsten als bij de voorbereiding (leeswerk en huiswerkopdrachten). We leren door te doen: alle middelen die tijdens de cursus gebruikt worden zijn tools die je zelf in kunt zetten bij je eigen lessen. Er wordt gebruik gemaakt van eigen laptops/tablets en er zijn iPads beschikbaar. De studielast wordt geschat op 12 uur buiten de dagdelen van de cursus.

Programma

  De inschrijving is geopend!

17 januari 2018 13.30 - 16.30 uur Digitale tools en selectiecriteria
31 januari 2018 13.30 - 16.30 uur Speldidactiek
14 februari 2018 13.30 - 16.30 uur Location based learning, 3D en AR/VR
28 februari 2018 13.30 - 16.30 uur Lesontwerp

Na inschrijving sturen wij je een korte digitale intake toe om zo het instapniveau vast te leggen. 

  • Deze cursus delen