'

Theater is een van de disciplines waar CKV-docenten vaak mee worstelen; veel CKV-docenten hebben immers een beeldende- of muzikale achtergrond. Daarnaast verandert er in 2017 veel aan het vak. De overheid heeft nieuwe kerndoelen geformuleerd en het eindexamenprogramma wordt aangepast. Hoe kun je hier je lessen op afstemmen? Als antwoord op die vraag hebben wij een training ontwikkeld speciaal voor CKV-docenten in het voortgezet onderwijs: Drama in de klas.

Onderzoek het Creatieve Maakproces

Een van de nieuwe CKV-kerndoelen is 'Verdiepen': laat de leerling een artistiek creatief proces onderzoeken. Theater is een uitstekend middel om te gebruiken als onderzoeksinstrument in je CKV-lessen. Onze trainer Leander Zimmerman maakt een praktische vertaalslag van theorie naar praktijk. Als ervaren trainer, theaterdocent en regisseur kan hij iedere CKV-docent de tools geven om de leerlingen te begeleiden in een creatief maakproces.

Leerdoelen

  • Je maakt kennis met tenminste drie nieuwe werkvormen, gericht op reflecteren, samenwerken en presenteren
  • Je onderzoekt de structuur van een creatief maakproces binnen de discipline Theater (exploreren, componeren en theatraliseren)
  • Je leert hoe je een klas kunt managen aan de hand van praktische opdrachten en werkvormen

Programma

De training bestaat uit 2 lessen, die passen binnen je bestaande lesrooster. Onze trainer verzorgt de eerste les en gaat met de leerlingen aan de slag, terwijl jij als CKV-docent deelneemt vanuit een meer observerende houding.  In de tweede les draaien we de rollen om, jij hebt als CKV-docent de leiding over de klas en onze trainer springt in als het nodig is. Je kunt zelfstandig een derde les verbinden aan deze opzet; waarin de leerlingen hun presentaties aan elkaar laten zien en elkaar van positieve feedback voorzien. Dit alles verloopt via een heldere lesopzet inclusief voorbereidingsopdrachten. Je bereidt de lessen voor op basis van een intakegesprek met onze trainer.

Les 1:  Kennismaking met creatieve maakprocessen binnen het theater 

- Leren associëren; het doorbreken van oorzaak en gevolg acties en aansturen op de verbeelding van de leerling.

- Uitleg van de verschillende fases in een creatief maakproces binnen het theater.

- Aan de slag met de werkvorm Forumtheater:  leerlingen bereiden zich voor op het maken van korte scenes maken binnen het thema 'diversiteit'. Zij krijgen opdrachten om het maakproces stapsgewijs te doorlopen. Ook leren zij te reflecteren op hetgeen medeleerlingen presenteren.

- De leerlingen (en jij als docent) krijgen huiswerk mee voor de volgende les. 

Les 2: Tijd voor de repetities

Jij hebt de leiding, onze trainer springt in waar nodig.

- Instructie: Leerlingen gaan scenes maken en toetsen dit aan hun premisse (voorbereidingsopdracht). Dit doen zij volgens de principes van het Forumtheater, gebaseerd op vaste spelregels en opdrachten.

- We starten met het repetitieproces, leerlingen krijgen per subgroep 30 minuten de tijd. De docent loopt rond en formuleert speltips in de vorm van vragen, sturen op activerende didactiek.

- Leerlingen krijgen huiswerk uitgelegd voor een optionele les drie.

Les 3: Showtime - de Presentaties 

Deze les kan jij als docent zelf verzorgen. Je hebt inmiddels voldoende handvatten gekregen van onze trainer om de presentatieles te begeleiden. Per telefoon of per e-mail doe je verslag van deze les. Uiteraard kan onze trainer aansluiten wanneer dit wenselijk is. 

Nieuwsgierig geworden?

Geïnteresseerd in onze training 'Drama in de klas'?  Wij bieden deze training In Company aan voor 750 euro excl. 21% BTW, waarbij maximaal drie docenten kunnen deelnemen. De insteek is een persoonlijke, praktijkgerichte en intensieve aanpak. Wij sturen u graag vrijblijvend een offerte toe. U kunt uw gegevens achterlaten via de button ‘Offerte aanvragen’. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

8 registeruren

  • Deze cursus delen