'

In deze cursus leer je erfgoed een plek in de school te geven.

Deze cursus is gericht op het bieden van inzicht en praktische tools voor het verticaal en horizontaal borgen van de leerlijn Erfgoed in het curriculum. Daarnaast komt ook het praktisch plannen van erfgoed binnen de school aanbod.

Programma

Deze cursus wordt in company gegeven, in 3 contacturen en daarnaast een huiswerkopdracht van +/- 1 uur.

Doelgroep

Leerkrachten uit het Primair Onderwijs. 

Doel en relevantie

Verticale borging:

 • borging van de oplopende en doorlopende leerlijn Erfgoed in het curriculum: het (lokale) erfgoed krijgt een vaste plek voor de groepen 1-8
 • formuleren einddoel van de leerlijn Erfgoed, en tussendoelen per bouw/jaar
 • per jaar is er een vast erfgoedonderdeel gepland

Horizontale borging:

 • dit onderdeel zodanig inzetten in het curriculum dat het aansluit bij het thema en/of leergebied van dat moment
 • leerlijn erfgoed krijgt vaste plek in jaarplan en strategisch jaarplan van de school

Draagvlak:

 • leerlijn Erfgoed wordt op diverse niveaus gedragen: op niveau van het bestuur, directie, ICC’er, leerkracht en leerling
 • draagvlak team, steun ICC’er: meer draagvlak creëren binnen het hele team en ICC’ers daarin steunen

Plannen:

 • leerlijn erfgoed krijgt vaste plek in jaarplan en strategisch jaarplan van de school
 • erfgoed sluit aan bij thema’s/vakken waarmee de school werkt
 • per jaar is er een vast erfgoedonderdeel gepland

Maatwerk

Voorafgaand aan de cursus wordt er telefonisch een intake afgenomen om de doelstelling duidelijk te stellen. Verder zullen we bespreken wie er allemaal aan de cursus mee gaat doen het hele team, alleen de enthousiastelingen en of  huidige gebruikers van de leerlijn Erfgoed/Reizen in de Tijd.

Interesse?

Heb je interesse? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Wij zijn te bereiken via info@cultuurcollege.nl en via 026-3514711.

 • Deze cursus delen