'

Kunst speelt op allerlei vlakken een belangrijke en ingrijpende rol in onze samenleving. Daar zetten we in onze trainingen en cursussen dan ook op in. Het Kunstmenu Zorg en Welzijn combineert  een reeks modules voor culturele en maatschappelijke professionals en organisaties, die vanuit verschillende invalshoeken inhoud kunnen geven aan wat kunst voor hun doelgroep kan betekenen. 

Programma

Het Kunstmenu Zorg en Welzijn bestaat uit verschillende modules die naar eigen wens op maat gevolgd en ingevuld kunnen worden. Dit is ons aanbod:

Ouderen: midden in de samenleving
Voor culturele en sociaal maatschappelijke professionals en organisaties die met ouderen (willen) werken

De maatschappelijke problematiek rondom ouderen staat centraal. Je verkrijgt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van actieve, heldere ouderen tot de meest kwetsbare groep. Zingeving en zelfredzaamheid zijn twee belangrijke thema’s, hoe help je ouderen om regie te houden over hun eigen leven en hoe kunnen ze kracht ontlenen aan hun levenservaring?


Kunst als inzet
Voor beleidsmakers binnen culturele en sociaal maatschappelijke professionals en organisaties

Welke waarde heeft kunst en wat kan kunst bieden binnen jouw organisatie? Hoe kun je kunst inzetten in verschillende sectoren binnen de zorg? Hoe kun je kunst inzetten als middel, hoe ga je te werk en wat is niet alleen jouw rol daarin, maar bijvoorbeeld ook de rol van vrijwilligers, kunstenaars, et cetera? 

 

Didactiek en talentontwikkeling
Voor kunstenaars, vrijwilligers die werken met kunstenaars, activiteitenbegeleiders en agogisch werkenden

Theater vraagt een andere vakdidactische benadering voor een specifieke doelgroep dan muziek of beeldende kunst. Wat zijn de mogelijkheden voor actieve en/of receptieve participatie voor jouw achterban en hoe kun je educatie en talentontwikkeling inzetten?

 

Kunstenaars en vrijwilligers
Voor kunstenaars, vrijwilligers en mantelzorgers binnen een project

Als kunstenaars en vrijwilligers gaan samenwerken, wat kan er dan gevraagd worden van vrijwilligers?  Hoe kan de kunstenaar het beste uit zijn vrijwilligersteam halen door middel van vrijwilligersmanagement, overdracht van vakkennis en actieve en/of receptieve participatie? En welke competenties moet de kunstenaar hebben om succesvol samen te werken?

 


Projectleiderschap
Voor kunstenaars, educatoren, activiteitenbegeleiders

Hoe vat je jouw kunstproject zo goed mogelijk samen in een projectplan en hoe zorg je voor de juiste coaching en intervisie als het project eenmaal van start is gegaan? En hoe zorg je voor een goede evaluatie en waar mogelijk borging?

 


Verdienmodellen: fondsenwerving en crowdfunding 
Voor projectleiders, kunstenaars, management

Hoe schrijf je een sprekende fondsaanvraag met een grote kans van slagen en hoe zorg je voor ondersteuning van bijvoorbeeld betrokkenen in een wijk. In deze module staat begeleiding van het wervingsproces centraal. 

 

Beleidsontwikkeling
Voor projectleiders, management van zorg- of kunst/cultuurorganisaties en overheden

Wat betekent de kanteling ingezet door de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in de praktijk voor o.a. projectleiders, management van zorg- of kunst/cultuurorganisaties, overheden/ambtenaren WMO en sociale wijkteams. Wat zijn de effecten van cultuurparticipatie voor ouderen, hoe kun je projecten borgen en hoe maak je goed kunstparticipatiebeleid binnen gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen?


De verschillende modules scheppen een kader, maar we kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden om  de modules op maat in te vullen. 

Kunst verlaagt de drempel

De modules uit het Kunstmenu Zorg en Welzijn zijn er op gericht om een verbinding te leggen tussen kunst en zorg. Participatie van de deelnemers staat daarbij centraal. De modules bieden bijvoorbeeld handvatten om de achtergrond en problematiek van een bepaalde doelgroep beter te begrijpen of leggen juist de nadruk op de mogelijkheden om met die doelgroepen aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er ook modules waarin het werken met projectplannen, fondsaanvragen en implementatie van beleid centraal staan. 

Meer weten?

Mocht je interesse hebben in een of meerdere modules, of nieuwsgierig zijn hoe een bepaalde module aansluit op jouw werkpraktijk, dan sturen wij je graag vrijblijvend een offerte toe. Je kunt je gegevens achterlaten via de button ‘Offerte aanvragen’. Voor meer informatie kunt je ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

  • Deze cursus delen