'

Het onderwijs kantelt.  Een verdieping van alleen de lesstof is niet meer voldoende: de creatieve ontwikkeling van het kind komt meer en meer centraal te staan en een brede vorming, culturele competenties en 21e-eeuwse vaardigheden genieten de aandacht. Onderzoeken, reflecteren, creëren en presenteren zijn de nieuwe begrippen die het onderwijs zich eigen wil maken en dat begint bij de leerkracht.

Cultuureducatie op maat

Het scholingsprogramma ‘Het onderwijs kantelt’ wil leerkrachten uit het basisonderwijs motiveren en enthousiasmeren voor cultuureducatie. Na het doorlopen van de leergang is elke leerkracht in staat om de creatieve ontwikkeling van het kind te stimuleren, aansluitend op actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de cultuureducatie in het bijzonder.

Het programma van ‘Het onderwijs kantelt’ wordt door CultuurCollege speciaal ontwikkeld voor uw school, scholengemeenschap of scholenstichting. Onderstaand programma ontwikkelde we voor de Fluvium-, LOGOS- en 02A5-scholen en dient als voorbeeld. 

Programma

Fase 1: de aftrap
Tijdens een grote bijeenkomst met alle leerkrachten geven innovatieve en inspirerende sprekers actuele inzichten op het gebied van cultuureducatie. De thema’s die worden aangesneden vormen de basis voor de verdere trainingen en workshops.

Fase 2: workshops op locatie
Elke leerkracht kiest uit ons aanbod twee workshops, deze workshops kunnen worden beschouwd als introductie op het betreffende onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen mediacreativiteit, reflecteren en filosoferen met kinderen, culturele competenties en binnen- en buitenschools leren.                                  

Fase 3: verdiepingscursussen
Om de borging van de workshops te bewerkstelligen biedt CultuurCollege verdiepingscursussen aan uit het open aanbod. Na het volgen van de workshops kan iedere leerkracht zichzelf inschrijven voor meerdaagse verdiepingscursussen.

Meer informatie

De leergang ‘Het onderwijs kantelt’ ontwikkelen wij op maat en in gesprek met de betreffende scholengemeenschap of –stichting. Adviseurs van onze moederorganisaties Cultuurmij Oost en/of Erfgoed Gelderland kunnen u adviseren over het indienen van mogelijke subsidieaanvragen, om deskundigheidsbevordering te bekostigen.
Als u meer wilt weten over alle mogelijkheden neem dan contact met ons op via info@cultuurcollege.nl of 0263514711. 

  • Deze cursus delen