'

Er wordt van leerlingen vaak verwacht dat ze al kunnen reflecteren. Helaas is dit vaak niet het geval. Vaak verzanden leerlingen en docenten in een herhaaldelijk evaluatie, zonder reflectie. De aanpak in de klas sluit vaak niet aan op het vermogen van de leerlingen. Dit is echter wel heel goed mogelijk, als je maar weet hoe! Zoek jij ook naar handvatten om wel zinvol te kunnen reflecteren met de leerlingen? Dan is deze training echt iets voor jou.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor schoolteams, leerkrachten uit het PO en uit het VO. De training wordt in company en op maat aangeboden. Het traject moet echt een keuze zijn van de school. Zodoende moet de leerkracht ook gemotiveerd genoeg zijn om zelf aan zijn of haar ontwikkeling werken. De bijeenkomsten hebben minder effect als ze worden gezien als bijeenkomsten waarbij ‘content wordt gebracht’. Eigen inbreng is voor het slagen van een dergelijk traject cruciaal.

Doelstelling traject

Alleen een basistraining is meestal niet voldoende om echt een verandering door te maken. Er is veel ontwikkeling nodig in de vaardigheden van de leerkracht en van de leerlingen. Als school kan je ervoor kiezen om het ontwikkelen van het reflecterend vermogen in het hele onderwijs een plaats te geven. Het voordeel van een teamtraject is dat het een verbinding geeft tussen de leerkrachten in het zoeken naar werkvormen en middelen voor de eigen lessen. Om de vertaling te maken naar de praktijk wordt de theoretische inhoud van de training gecombineerd met een coachingstraject waarbij er in de praktijk wordt geleerd.

Werkwijze

Het hele traject bestaat uit verschillenden contactmomenten die allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden. Per school kan er gekeken worden welke contactmomenten het beste passen en hoe het traject wordt vormgegeven. Minimaal vindt er naast de introductiebijeenkomst een drietal workshops plaatst waarin de praktijk centraal staat. Deze kunnen worden aangevuld met coaching of intervisie. Er wordt aandacht besteed aan:

  • de theorie,
  • de vertaling naar de praktijk,
  • het inoefenen en zien van werkvormen buiten de praktijk,
  • coaching en feedback sessies over de praktijk,
  • En heel veel eigen ontwikkeling.

Duur van het traject

Een traject vraagt van een school om ten minste gedurende een aantal maanden hier de aandacht aan te willen besteden. In totaal is het per leerkracht een tijdsinvestering van 16 uur training en minimaal 9 uur zelfstudie en oefenen van de vaardigheden in de praktijk verspreid over minimaal 4 maanden.

Wat levert het op?

Over het algemeen kan je zeggen dat als aan de voorwaarden wordt voldaan een traject als dit echt oplevert dat leerkrachten in staat zijn om vloeiender over te schakelen tijdens de lessen van een ‘brengende’ leerkracht naar een ‘procesbegeleider’. Dat hierdoor de kinderen steeds meer en ook eerder in hun ontwikkeling inzicht krijgen in wie ze zijn, hoe ze in het leven staan en wat ze daarmee willen en of kunnen. Kinderen worden zelfstandiger en zijn beter opgewassen tegen de wereld die wij nu nog niet kennen. Ze zullen getraind worden in de 21eeeuwsevaardigheden.

Over de trainer

De training wordt gegeven door Monique Fischer. Zij is trainer, coach en filosoof en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van het reflecterend vermogen bij kinderen en jongeren. Ze werkt veel samen met verschillende cultuurpartners en scholen door heel Nederland op het gebied van reflectie, steeds met de focus op de processen die met leren en ontwikkeling te maken hebben. Haar brede ervaring in het geven van vaardigheidstrainingen zorgt ervoor dat de training luchtig en praktisch vorm gegeven wordt.

Interesse?

Heb je interesse? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Wij zijn te bereiken via info@cultuurcollege.nl en via 026-3514711.

Veel van opgestoken! De training is intensief en goed theoretisch onderbouwd. Reflecteren voelde eerst als een verplicht nummer, maar gaat mij nu veel natuurlijker af. Verplichte kost voor iedere leerkracht!

- deelnemer, anoniem
  • Deze cursus delen