'

Er wordt van leerlingen in het VO verwacht dat ze al kunnen reflecteren. Helaas is dit vaak niet het geval. Vaak verzanden leerlingen en docenten in een herhaaldelijk evaluatie, zonder reflectie. De aanpak in de klas sluit vaak niet aan op het vermogen van de leerlingen. Dit is echter wel heel goed mogelijk, als je maar weet hoe! Zoek jij ook naar handvatten om wel zinvol te kunnen reflecteren met de leerlingen? Dan is deze training echt iets voor jou.

Algemene informatie

Doelgroep
Docenten in alle klassen van het voortgezet onderwijs

Tijdsbesteding
Contacturen/zelfstudie : 16 uur/± 9 uur

Programma

 • Vrijdag 19 januari 2018 van 9.00 tot 12.30 uur
 • Vrijdag 2 maart van 9.00 tot 12.30 uur 
 • Vrijdag 6 april van 9.00 tot 12.30 uur 
 • Vrijdag 18 mei van 9.00 tot 12.30 uur 

Doel van de training

Het doel van deze training is ontdekken wat reflecteren en leren met elkaar te maken hebben. Hoe een leerling het reflecterend vermogen ontwikkelt en waarbij begeleiding gewenst is. Alle deelnemers zijn aan het eind van de training vaardiger geworden in het faciliteren van het proces voor het ontwikkelen van het reflecterend vermogen bij de leerlingen.

De deelnemers hebben ontdekt:

 • Wat dit proces betekent voor een leerling, en voor de leerkracht.
 • Wanneer er reflectie plaatsvindt?
 • Welke link reflecteren heeft het met kunst?
 • Hoe de combinatie reflectie en kunst iets kan betekenen voor een leerproces in de ontwikkeling van een leerling?

Dit alles wordt vormgegeven aan de hand van de eigen casussen en eigen praktijkvoorbeelden.

Wat kun je verwachten?

In deze training ga je samen met een groep andere docenten onderzoeken wat reflecteren allemaal is en wat het niet is. Wat het verschil is met evalueren en hoe het komt dat reflecteren in het onderwijs toch lastig een plaats krijgt. Je krijgt praktische handvatten en verfrissende inzichten in reflecteren met leerlingen. Je krijgt inzicht in hoe reflectie een plaats heeft in jouw onderwijs en welke link er eventueel is met kunst en cultuureducatie. Je krijgt een gedegen theoretische onderbouwing en je oefent met het begeleiden van een leerling op het gebied van het reflecterend vermogen ontwikkelen, door te oefenen met het stellen van vragen, te luisteren met je ‘ogen’ en te kijken met je ‘oren’. Met andere woorden je gaat echt ervaren hoe dit kan gaan. Aan de hand van jouw eigen praktijk wordt de theorie praktisch gemaakt. Je wordt begeleid in het ontwerpen van reflectiemomenten in een les en je wordt gecoacht in het ontwikkelen van jouw gespreksvaardigheden.

Aan het eind van de training hebben alle deelnemers inzicht gekregen in:

 • waarom reflectie op school nodig is
 • wat het wel is en wat het niet is
 • welke vaardigheden een leerkracht daarvoor nodig heeft en hoe je die inzet

Daarnaast heeft elke deelnemer een eigen praktijksituatie geoptimaliseerd door te oefenen met de vaardigheden:

 • het stellen van verschillende soorten vragen aan de hand van de vragenpiramide
 • doorvragen naar de ‘kern’
 • luisteren naar het doel van de leerling
 • ontwerpen van een les die uitnodigt tot reflectie
 • leren zien wanneer een leerling tot een inzicht komt

In samenwerking met

De training wordt gegeven door Monique Fischer. Zij is trainer, coach en filosoof en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van het reflecterend vermogen bij kinderen en jongeren. Ze werkt veel samen met verschillende cultuurpartners en scholen door heel Nederland op het gebied van reflectie, steeds met de focus op de processen die met leren en ontwikkeling te maken hebben. Haar brede ervaring in het geven van vaardigheidstrainingen zorgt ervoor dat de training luchtig en praktisch vorm gegeven wordt.

Veel van opgestoken! De training is intensief en goed theoretisch onderbouwd. Reflecteren voelde eerst als een verplicht nummer, maar gaat mij nu veel natuurlijker af. Verplichte kost voor iedere leerkracht!

- deelnemer, anoniem
 • Deze cursus delen