'

Steeds vaker willen scholen hun leerlingen niet alleen cognitieve vaardigheden meegeven, maar ook de kans om zich breder te ontwikkelen. In de training  Toolbox Muziek krijgen schoolteams zicht op de muzikale competenties van leerlingen en ontdek je hoe je hen ondersteunt en uitdaagt om steeds een volgende stap te zetten in hun muzikale en culturele ontwikkeling, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien tot zelfbewuste jongeren en uiteindelijk competente volwassenen.

Muzikale competenties ontwikkelen

Deze training is een variant op de Toolbox C-Zicht, met speciale aandacht voor state of the art muziekonderwijs. De training is opgebouwd rondom de competenties van C-zicht:  onderzoeken, creëren, reflecteren presenteren, samenwerken en zelfstandig werken.  Om dit aan te boren moet cultuuronderwijs iets anders bij leerlingen stimuleren dan alleen het geven van ‘het juiste antwoord’ of het maken van een vooraf omschreven creatief product. Voor muziekonderwijs geldt dat het plezier om samen muziek te maken voorop staat, valse noot of niet! In de training krijg je hiervoor tools in handen en werk je ook aan de ontwikkeling van je eigen muzikale competenties. Want uiteindelijk ben je als leerkracht zélf de tool die de kwaliteit van cultuuronderwijs vormgeeft.

Programma training

Wij starten de nieuwe training op 15 november 2017. Het programma bestaat uit 4 dagdelen, gebaseerd op de bouwstenen uit de Toolbox C-Zicht. Per onderdeel wordt een praktische vertaalslag gemaakt naar muziekonderwijs. 


29 november 2017, 13.00 tot 17.00 uur - bijeenkomst 1: Kennismaken 
In deze startmodule maak je kennis met het werken met culturele competenties. Kern is het procesgericht werken, waarbij niet het resultaat van een cultuur educatieve activiteit maar de culturele ontwikkeling van de leerling zelf centraal staat.

13 december 2017, 13.00 tot 17.00 uur - bijeenkomst 2:  Waarnemen en waarderen 
In deze module oefen je in het waarnemen van leerlingen tijdens een culturele activiteit. Door je eerst bewust te worden van je eigen waarden en interpretaties, leer je om zo waardevrij mogelijk te kijken.  Vervolgens leer je observaties te koppelen aan de culturele competenties en deze te vertalen naar een onderbouwde waardering. Zo ontdek je hoe je het gedrag van leerlingen kan waarderen en beoordelen.

17 januari 2018, 13.00 tot 17.00 uur - bijeenkomst 3: Reflecteren
Zonder reflectie blijft het leren aan de oppervlakte. In deze module oefent het team hoe je een reflectiegesprek kan verdiepen, zodat een leerling steeds meer over zichzelf leert.   

14 februari 2018, 13.00 tot 17.00 uur - bijeenkomst 4: Uitdagen
Als je leerlingen goed waarneemt, laten zij jou zien waar zij aan toe zijn. Hoe kies je op basis daarvan een activiteit die leerlingen verder brengt?  We verkennen het hele scala aan uitdagingen en nodigen (lokale) cultuuraanbieders uit om in co-creatie uitdagingen  te ontwikkelen.

Educatieve video's ter ondersteuning

Bij deze training horen educatieve video's ter ondersteuning. In 6 video's komen de culturele competenties - gericht op muziek - aan bod. De video's zijn openbaar toegankelijk via deze link: 

 Bekijk de educatieve video's

De inschrijving is geopend!

De inschrijving is geopend! Je kunt je aanmelden voor de editie in september. Mocht je eerst meer informatie hebben, schroom niet om ons te bellen of te e-mailen via info@cultuurcollege.nl of 026-3514711.

20 registeruren

"De training enthousiasmeert! Het daagt me uit om mijn muzieklessen opnieuw vorm te geven."

- Oud-deelnemer

‘Het verwerven van culturele competenties krijgt nog onvoldoende structurele aandacht op (basis)scholen.’ 

- Raad van Cultuur (in een advies aan minister OCW over cultuurbeleid 2017-2020)
  • Deze cursus delen