'

Deze cursus is bedoeld voor (oud)deelnemers die de basiscursus Interne Cultuurcoördinator hebben gevolgd en toe zijn aan een refresher! Ben je bijvoorbeeld een tijdje uit het onderwijs geweest of heb je even niet al ICC-er gewerkt?  Dan spijkeren wij je in korte tijd bij met alle actuele en relevante kennis van nu.

Programma

De cursus is gebaseerd op het denkkader procesgerichte didactiek, de basis van cultuureducatie met kwaliteit. Dit denkkader is opgebouwd rondom visieontwikkeling, creativiteitsontwikkeling binnen de (kunst)vakken en vakoverstijgend werken. Het gaat over hoe een school de omslag van productgericht werken naar procesgericht werken kan maken, ofwel, de bijdrage die cultuureducatie kan leveren aan onderwijsvernieuwing.

In de cursus komen uiteraard de thema's en onderwerpen aan bod die je in de basiscursus hebt behandeld. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op de volgende onderwerpen:

 1. Hoe ziet onderwijs eruit volgens het theoretische kader van Cultuur in de Spiegel?
 2. Hoe verbind je cultuureducatie aan rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling?  
 3. Welke bijdrage kan cultuureducatie leveren aan onderwijsvernieuwing?  
 4. Hoe kan de school extra financiële middelen verwerven?
 5. Hoe creëer je draagvlak binnen het team?
 6. Ook (her)schrijf je in deze cursus een eenvoudig beleidsplan voor de school.

Het programma bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur in de Rozet te Arnhem. 

 • Bijeenkomst 1: 26 september 2018 van 13.30 tot 16.30 
 • Bijeenkomst 2: 17 oktober 2018 van 13.30 tot 16.30 
 • Bijeenkomst 3: 21 november 2018 van 13.30 tot 16.30 
 • Bijeenkomst 4: 12 december 2018 van 13.30 tot 16.30 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heb je je kennis over de actuele ontwikkelingen van cultuureducatie weer opgefrist. Je bent binnen jouw school een specialist op het terrein van vakintegratie en vakoverstijgend werken en je kunt duurzame verbindingen maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

De inschrijving is geopend!

Je kunt je inschrijven voor de eerstvolgende cursus die start op 11 oktober 2017. Heb je vragen of wil je meer informatie, schroom niet om contact op te nemen via info@cultuurcollege.nl of 026-3514711.

20 Registeruren

 • Deze cursus delen