'

Creativiteitsontwikkeling bij kinderen wordt op steeds meer scholen gestimuleerd. Kunst en cultuuronderwijs speelt bij deze tendens een belangrijke rol. Als gevolg daarvan verandert de functie van cultuurbegeleider tot een specialisme. Directeuren en bestuurders kunnen hun interne cultuurcoördinatoren nu laten doorgroeien tot cultuurbegeleider, dankzij de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Cultuurmij Oost en CultuurCollege.

Verdiepen en toepassen

Als je een basisopleiding ICC met succes hebt afgerond, kun je aan deze post-HBO-opleiding deelnemen en je verdiepen in de nieuwste perspectieven en ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs. Tijdens de opleiding zijn theoretische onderdelen gekoppeld aan de praktijk op de eigen school. De focus ligt op inhoudelijke kennis, maar ook op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een leerlijn cultuuronderwijs en het begeleiden van collega’s. Na afstuderen volgt een opname in het landelijk Abituriëntenregister en kom je in aanmerking voor een LB-functie.

Naar een hoger plan

De opleiding tot Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules die elk hun eigen zwaartepunt kennen:

 1. Inhoud en samenhang cultuuronderwijs:
  - Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
  - Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden 
  - Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen verschillende leergebieden
  - Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod
 2. Beleid, omgeving en randvoorwaarden:
  - Financieringsstructuur van cultuureducatie
  - Bereiken van veranderingen in jouw school, vanuit de rol van cultuurbegeleider
  - Doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je samen?
 3. Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie:
  - Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
  - Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
  - Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie 
 4. Ontwikkelen van leerlijnen:
  - Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
  - Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
  - Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie
 5. Implementatie en coaching van collega’s:
  - Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
  - Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie

De opleiding sluit je af met een meesterproef. Hierin komen onderzoeksvaardigheden, -typen en –methodieken aan bod. Ook is er aandacht voor de begeleiding in opzet en uitvoering van het praktijkonderzoek op school. 

Inschrijven

De Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider is een samenwerking tussen Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Cultuurmij Oost en Cultuurcollege. Inschrijven kan via de website van de HAN

Ben je nog geen ICC-er? Volg dan eerst de Basisopleiding Interne Cultuurcoördinator

Een uitdaging voor leerkrachten met ambitie en energie!
 • Deze cursus delen