'

Het onderwijs van de toekomst vraagt om een andere manier van lesgeven. Het ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden staat centraal. Het onderwijs is aan vernieuwing toe, maar hoe doe je dat? Het werken met culturele competenties biedt een prachtige ingang! In de training  Toolbox C-zicht krijgen schoolteams zicht op de culturele competenties van leerlingen. Je ontdekt hoe je kinderen ondersteunt en uitdaagt om steeds een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien tot zelfbewuste jongeren en uiteindelijk tot competente volwassenen

Competenties in zicht

De training is opgebouwd rondom de competenties van C-zicht:  onderzoeken, creëren, reflecteren presenteren, samenwerken en zelfstandig werken.  Om dit aan te boren moet cultuuronderwijs iets anders bij leerlingen stimuleren dan alleen het geven van ‘het juiste antwoord’ of het maken van een vooraf omschreven creatief product.  In de training krijg je hiervoor tools in handen en werk je ook aan de ontwikkeling van je eigen competenties. Want uiteindelijk ben je als leerkracht zélf de tool die de kwaliteit van cultuuronderwijs vormgeeft.

Programma training

Module A:  Kennismaken met de Culturele Competenties
In deze startmodule maak je kennis met het werken met culturele competenties. Kern is het procesgericht werken, waarbij niet het resultaat van een cultuur educatieve activiteit maar de culturele ontwikkeling van de leerling zelf centraal staat.

Module B:  Waarnemen en waarderen 
In deze module oefen je in het waarnemen van leerlingen tijdens een culturele activiteit. Door je eerst bewust te worden van je eigen waarden en interpretaties, leer je om zo waardevrij mogelijk te kijken.  Vervolgens leer je observaties te koppelen aan de culturele competenties en deze te vertalen naar een onderbouwde waardering. Zo ontdek je hoe je het gedrag van leerlingen kan waarderen en beoordelen.

Module C:  Reflecteren
Zonder reflectie blijft het leren aan de oppervlakte. In deze module oefent het team hoe je een reflectiegesprek kan verdiepen, zodat een leerling steeds meer over zichzelf leert.   

Moduel D:  Uitdagen
Als je leerlingen goed waarneemt, laten zij jou zien waar zij aan toe zijn. Hoe kies je op basis daarvan een activiteit die leerlingen verder brengt?  We verkennen het hele scala aan uitdagingen en nodigen (lokale) cultuuraanbieders uit om in co-creatie uitdagingen  te ontwikkelen.

 

Educatieve video's ter ondersteuning

Bij deze teamtraining horen educatieve video's ter ondersteuning. In 6 video's komen de culturele competenties aan bod. De video's zijn openbaar toegankelijk via deze link: 

Bekijk de educatieve video's

 

Offerte

Mocht u interesse hebben, dan sturen wij u graag vrijblijvend een offerte toe. U kunt uw gegevens achterlaten via de button ‘Offerte aanvragen’. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

5 registeruren per module

‘Het verwerven van culturele competenties krijgt nog onvoldoende structurele aandacht op (basis)scholen.’ 

- Raad van Cultuur (in een advies aan minister OCW over cultuurbeleid 2017-2020)

"Op een professionele en open manier werd het theoretisch kader geschetst van C-zicht. De interactie tussen trainers en deelnemers was zeer prettig."

- De Kubus Lelystad
  • Deze cursus delen