'

Voor bestuurders en schoolleiders met ambitie

Politiek en praktijk zijn het erover eens: cultuuronderwijs gaat anno 2015 verder dan het begrijpen en doorgronden van kunst. De persoonlijke ontwikkeling van een kind wordt steeds belangrijker. Creëren, onderzoeken, reflecteren, zelfstandig werken, presenteren en samenwerken: kinderen hebben deze vaardigheden en competenties hard nodig, zowel op school als in hun verdere leven. Cultuureducatie helpt kinderen een stap verder in hun ontwikkeling en verdient daarom een serieuze plek op school. 

Uw visie als startpunt

De werksessie: van  impuls naar verankering is een actieve bijeenkomst van 2,5 uur waarin bovenschoolse bestuurders en schoolleiders een visie ontwikkelen op cultuuronderwijs, verbinding leggen met hun eigen schoolactualiteit en een vertaalslag maken naar het strategisch beleidskader. Er is aandacht voor innovatie, duurzaamheid en onderwijsinhoud gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden. Ook de aansluiting van cultuuronderwijs op de bekende systematiek (m.n. INK en PDCA cycli) wordt besproken. 

Programma

De werksessie kent de volgende onderdelen:

1. Inzicht in de situatie:
- Deelnemers worden op de hoogte gebracht van de actuele (inhoudelijke  en financiële) ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in Nederland.
- Deelnemers kijken in vogelvlucht naar de eigen (bovenschool)situatie en gaan in gesprek met vakgenoten aan de hand van herkenbare, actuele voorbeelden
- Deelnemers brengen in kaart wat er nu gebeurt op het gebied van cultuur op hun eigen school en wie daarin welke rol heeft.

2. Aan de slag:
- Deelnemers maken een schets van hun visie op cultuureducatie, die aansluit bij de schoolvisie en actuele schoolontwikkelingen en deze kan versterken.
- Deelnemers formuleren de ontwikkelvraag van de school en (her)definiëren alle taken en rollen.
- Aan de hand daarvan wordt een actielijst opgesteld. 

Inschrijven

De werksessie Van impuls naar verankering is een coproductie van landelijke partners Kunstbalie, KCR, Cultuurmij Oost en CultuurCollege.

Mocht u interesse hebben, dan sturen wij u graag vrijblijvend een offerte toe. U kunt uw gegevens achterlaten via de button ‘Offerte aanvragen’. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

Zie ook: Werksessie Cultuuronderwijs - schoolniveau

Bovenstaande informatie gaat allemaal over een Werksessie Cultuuronderwijs op bestuursniveau. Goed om te weten: we hebben ook een werksessie, bestaande uit 2 dagdelen, op schoolniveau. Kijk op 'Werksessie Cultuuronderwijs - schoolniveau'  voor meer informatie.

  • Deze cursus delen