Art Based Learning Primair Onderwijs

Klaas Gubbels

Klaas Gubbels

 Zou je met je leerlingen op zo’n manier naar kunst willen kijken dat zij er echt persoonlijk bij betrokken raken? Dat ze een diepe duik in het een kunstwerk durven nemen waardoor ze gemakkelijker toegang krijgen tot hun eigen fantasie en creativiteit? En er ook nog eens mooie gesprekken op gang komen? Zou je kinderen niet alleen willen laten leren over kunst, maar vooral van kunst? Deze doelen kunnen worden bereikt door het toepassen van de de Art Based Learning methode, ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters, lector Kunsteducatie van ArtEZ.

Aan de hand van vier overzichtelijke stappen krijg je in deze training praktische handvatten waarmee kinderen een aantal malen intensief naar één kunstwerk kijken, in de wereld van het kunstwerk stappen en daarmee hun eigen verbeeldingswereld verbreden en verdiepen. Ze leren zo kunst te verbinden aan hun eigen beelden, vragen, dromen en herinneringen. Vanuit die ervaring kun je als leerkracht een creatieve vervolgopdracht geven, in diverse kunstdisciplines. De resultaten zullen daarmee krachtiger, persoonlijker, authentieker zijn.

Deze training wordt aangeboden door het CultuurCollege in samenwerking met ArtEZ Hogeschool in de vorm van twee bijeenkomsten in een museum of creatieve werkplaats. Tijdens de eerste trainingsdag doorloop je zelf de vier stappen van de methodiek Art Based Learning en verdiep je je in de grondslagen van de methode. Tijdens de tweede trainingsdag wordt op je eigen proces teruggekeken en leer je vervolgens deze methodiek toe te passen in je eigen lespraktijk. 


in één oogopslag:

 • Data: training: woensdag 9 en 30 oktober 2019

 • Tijd: 12.00 tot 18.00 uur

 • Inclusief e-learning voor tussentijdse zelfstudie

 • Locatie: Collectie De Groen in Arnhem

 • Prijs: €495 euro (exclusief 21% btw)

 • Aanvullende opties: in-company training of coaching op maat (wij brengen het museum naar de klas) is ook mogelijk! Vraag naar de mogelijkheden en prijzen via jolandakosman@cultuurcollege.nl.

 • Trainer: Famke Sinninghe Damsté

Toepassingen methodiek

 • ABL als methode van kunst ervaren met basisschoolleerlingen voor leerkrachten in het PO, (kunst-)educatoren in naschoolse opvang, educatoren van culturele instellingen etc.

 • ABL als praktische opstap voor creatieve opdrachten in het basisonderwijs, in informele kunsteducatie, naschoolse opvang etc.

 • ABL als verbindende en verdiepende factor bij kringgesprekken, tijdens schoolkampen, bij thematisch of vakoverstijgend werken, bij museumbezoek etc.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de Art Based Learning methode ben jij als deelnemer in staat om:

 • de vier stappen van Art Based Learning op effectieve wijze in de praktijk te brengen met een groep leerlingen

 • de methodiek in te passen in je eigen (les-)praktijk

 • de methodiek toe te passen voor diverse doeleinden zoals creativiteitsontwikkeling, persoonsvorming, kunst ervaren etc.

Programmabijeenkomsten

Het programma vindt plaats in een museum/creatieve werkplaats. Tijdens de fysieke bijeenkomsten is ruimte voor casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen en uiteraard intervisie.

Bijeenkomst 1 

11.00 - 17.00 inclusief lunch

Bijeenkomst 2

11.00 - 17.00 inclusief lunch, afsluiting met uitreiking van de certificaten

ABL PO.png

De theorie: dr. Jeroen Lutters

jeroen-lutters-2014-fotograaf-borislutters.jpg

Niemand kan beter over de methode Art Based Learning vertellen dan dr. Jeroen Lutters, lector Kunst- en Cultuureducatie bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is de grondlegger en bedenker van de ABL-methodiek. Hij neemt kunst als kennisbron voor existentiële vragen.
Deze kunst kan bestaan uit schilderijen, beelden, maar ook boeken, films of andere kunstuitingen. In vier theoretisch en filosofisch ingestoken video's neemt hij je mee in zijn gedachtegang over kunst- en cultuureducatie anno nu. Uiteraard legt hij de vier stappen van Art Based Learning uit vanuit een persoonlijke insteek.

 

De praktijk: Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté, hoofd Art Based Learning Centre van ArtEZ, combineert al 20 jaar een onderwijspraktijk met een maakpraktijk in de kunsteducatie en de kunsten. Na haar studies Zang Lichte Muziek en Nederlands begon ze te werken als redacteur in de wereld van de radio, met als hoogtepunt haar VPRO-serie ‘I could write a book’, over Nederlandse schrijvers en jazz. In 2011 richtte ze Maanstrand op, onder welke vlag ze CD’s, boeken en kunsteducatieve projecten produceert. In 2017 behaalde zij de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar deed ze onderzoek naar de relatie tussen kunstonderwijs en Bildung, wat haar in contact bracht met de Art Based Learning-methode van Jeroen Lutters en Janeke Wienk.

 

ACCREDITATIE

 

Relevant voor deelnemers die tevens in het onderwijs werkzaam zijn: 

Deze cursus is geaccrediteerd via Register Leraar met 20 Registeruren. Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat met de code voor Register Leraar.

rgister leraar.png
 

 

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Meld je dan aan via onderstaande knop. Bij vragen mail je naar info@cultuurcollege.nl. 

PO ABL.png


Ervaringen van deelnemers:

Art Based Learning laat je even stilstaan bij de drukte van alledag en naar binnen kijken. Het is inspirerend om ervaringen met vakgenoten te kunnen delen en ideeën op te doen voor toepassingen in het onderwijs en museumeducatie.
— cursist, januari 2018
‘Twee keer 15 minuten kijken? Dat doen ze nooit! Maar ze deden het! En op de afgesproken tijd was ik de enige die terug was, de leerlingen waren nog bezig!
— ROB MENTING (SCHOOLLEIDER), november 2017
Art Based Learning opent deuren naar ruimtes die je verrassen, verbazen, verwarmen en nog zoveel meer!
— cursist, maart 2018