Artistiek Onderzoek in CKV

Jan van der Veer: no. 3 uit de serie being in the world, means being in limbo , 33 x 34 cm, acryl, bladgoud op paneel. arsprodomo.nl

Jan van der Veer: no. 3 uit de serie being in the world, means being in limbo, 33 x 34 cm, acryl, bladgoud op paneel. arsprodomo.nl

Binnen het vernieuwde vak CKV wordt er van leerlingen gevraagd een onderzoekende houding te ontwikkelen ten aanzien van artistiek-creatieve processen in domein C: Verdiepen. Deze houding zou niet alleen door middel van analyseren, maar ook aan de hand van experimenteren en creëren ontwikkeld moeten worden, kortom: artistiek onderzoek.

Veel CKV-docenten zijn op zoek naar het effectief instrueren en begeleiden van leerlingen bij deze kunsteigen manier van onderzoek. Veel vragen komen daarbij naar boven. Want wat houdt artistiek onderzoek nu precies in? In hoeverre verschilt het van klassiek-academisch onderzoek? En hoe verhoudt het zich tot onderzoek ter voorbereiding van een maakopdracht in een kunstvak? Hoe zetten leerlingen zo’n onderzoek op en hoe beoordeel je het als docent?

Artistiek onderzoek heeft veel gemeen met wetenschappelijk onderzoek als het gaat om observatie, analyse, inductieve en deductieve logica en synthese. Deze manier van rationeel en lineair redeneren wordt echter door kunstenaars gecombineerd met niet-lineair, associatief denken. Kunstenaars wijken bovendien af van traditionele onderzoekers, omdat zij kunnen spelen met de grenzen van de werkelijkheid. 

Deze training zoomt in op een vijftal aspecten van artistieke processen, zoals geïdentificeerd door dr. Jeroen Lutters, lector Kunsteducatie van ArtEZ: abductief denken (werken met vermoedens), aleatorisch denken (werken met toeval), allegorisch denken.

(werken met beelden), associatief denken (werken met verbindingen) en affirmatief denken (werken met positieve bevestigingen). In de training wordt gekeken hoe aan de hand van deze aspecten een artistiek onderzoek opgezet kan worden door CKV-leerlingen. De focus zal liggen op het stimuleren van de 21e-eeuwse vaardigheid ‘creatief denken’, op een kunsteigen manier onderzoek doen waarbij de nadruk ligt op analyse, praktijk en reflectie en hoe dit soort onderzoek zou kunnen bijdragen aan verdieping en persoonsvorming. 

In de training gaat onder andere gewerkt worden met het Handboek Art Based Learning van Jeroen Lutters, dat eind van dit jaar bij uitgeverij Coutinho zal verschijnen. Als huiswerkopdracht ontwerp je zelf een artistiek onderzoek en voert dit uit. Tijdens de tweede trainingsdag worden de resultaten hiervan met de deelnemers besproken en kijken we hoe het geleerde toegepast kan worden in de eigen praktijk. 

in één oogopslag:

 • Data training: 15 januari en 5 februari 2020

  Tijd: 11.00 tot 17.00 uur

 • Prijs: €495 euro (exclusief 21% btw)

 • Locatie: Amersfoortvergaderen in Amersfoort

 • Trainer: Famke Sinninghe Damsté

‘superformule’ uit de partituur van de opera Licht van Karl Heinz Stockhausen -1977

‘superformule’ uit de partituur van de opera Licht van Karl Heinz Stockhausen -1977

VOOR WIE

 • CKV/Kunstvakdocenten in alle disciplines in het VO

 • Educatief medewerkers in culturele instellingen

 • Opleiders aan opleidingen voor kunsteducatie

LEERDOELEN

 • theoretische achtergronden van artistiek onderzoek

 • artistiek onderzoek toepassen in je eigen (les-)praktijk

 • artistiek onderzoek evalueren en beoordelen


PROGRAMMABIJEENKOMSTEN

Het programma vindt plaats in een creatieve werkplaats. Tijdens de fysieke bijeenkomsten is ruimte voor casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen en uiteraard intervisie.

De theorie: dr. Jeroen Lutters

jeroen-lutters-2014-fotograaf-borislutters.jpg

Niemand kan beter over de methode Art Based Learning vertellen dan dr. Jeroen Lutters, lector Kunst- en Cultuureducatie bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is de grondlegger en bedenker van de ABL-methodiek. Hij neemt kunst als kennisbron voor existentiële vragen.
Deze kunst kan bestaan uit schilderijen, beelden, maar ook boeken, films of andere kunstuitingen. In vier theoretisch en filosofisch ingestoken video's neemt hij je mee in zijn gedachtegang over kunst- en cultuureducatie anno nu. Uiteraard legt hij de vier stappen van Art Based Learning uit vanuit een persoonlijke insteek.

De praktijk: Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté

Famke Sinninghe Damsté, hoofd Art Based Learning Centre van ArtEZ, combineert al 20 jaar een onderwijspraktijk met een maakpraktijk in de kunsteducatie en de kunsten. Na haar studies Zang Lichte Muziek en Nederlands begon ze te werken als redacteur in de wereld van de radio, met als hoogtepunt haar VPRO-serie ‘I could write a book’, over Nederlandse schrijvers en jazz. In 2011 richtte ze Maanstrand op, onder welke vlag ze CD’s, boeken en kunsteducatieve projecten produceert. In 2017 behaalde zij de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar deed ze onderzoek naar de relatie tussen kunstonderwijs en Bildung, wat haar in contact bracht met de Art Based Learning-methode van Jeroen Lutters en Janeke Wienk.

 Inschrijven

Wil je je inschrijven? Meld je dan aan via onderstaande knop. Bij vragen mail je naar info@cultuurcollege.nl. 

Kris Verdonck/a two dogs company/ick amsterdam. something (out of nothing). atwodogscompany.org/nl/kris-verdonck

Kris Verdonck/a two dogs company/ick amsterdam. something (out of nothing).atwodogscompany.org/nl/kris-verdonck