Dansmethode Unload to Upload

2938049384.jpg

In deze training over inclusiedans leer je niet alleen met de methodiek van Misiconi Dance Company te werken, maar leer je ook meer over de visie en het gedachtegoed van Unload to Upload. Je leert wat een goede inclusieve danspraktijk inhoudt vanuit verschillende perspectieven in het werkveld en we besteden aandacht aan het artistieke gedeelte. Van theorie en filosofie naar praktijk en artistiek proces. In de cursus wordt vooral veel aandacht besteed aan voorbeelden uit de praktijk en individuele leerdoelen van de deelnemers/cursisten. We bieden handvatten, trips en tricks voor het werken met een inclusieve groep. 

Hoe is deze training tot stand gekomen

Het trainingsprogramma Unload to Upload is in samenwerking met Stichting Misiconi ontwikkeld en verbonden aan het boek Unload to Upload, handleiding voor een inclusieve dans praktijk.  Het boek krijg je toegezonden na inschrijving van deze training.

Doelgroep

De training is geschikt voor begeleiders, docenten binnen het regulier en speciaal onderwijs, hulpverleners, dansdocenten, choreografen en mensen met interesse in inclusief werken of een ‘andere’ doelgroep. 

Welke vaardigheden komen aan bod?

Basisvaardigheden:  overleggen, afstemmen, afspraken, hulp vragen/bieden, voor jezelf opkomen, omgaan met feedback, communiceren.

Specifieke vaardigheden: didactische dansvaardigheden, toegankelijkheid, dansterminologie, inclusieterminologie, zelfvertrouwen, improvisatie en experiment, observeren en reflecteren, dans met hulpmiddelen, structuur bieden, voorbeeldpositie, creatief denkvermogen, aanpassen en wijzigen, oplossingsgericht werken, positieve feedback, partnervaardigheden, choreografische vaardigheden, 

Behandelde thema’s: dans, Inclusie en inclusiedans, samenleving en haar structuren, maatschappij, ondernemerschap en organisatie, methodiek en vaardigheden, Laban, improvisatie, compositie, conceptontwikkeling, kijken naar de toekomst.

Een mix van online en fysiek leren

Thuis doorloop je de e-learning en maak je de bijhorende huiswerkopdrachten. De e-learning bestaat uit zes theorieën. De fysieke bijeenkomsten bestaan uit 6 bijeenkomsten bij Rozet te Arnhem. Verder is er een terugkomdag genaamd Sidekick Event in Rotterdam.

Programma

Fysieke bijeenkomsten, van 11.30 tot 15.30 uur

 • maandag 26 maart 2018
 • maandag 9 april 2018
 • maandag 23 april 2018 
 • maandag 14 mei 2018
 • maandag 28 mei 2018
 • maandag 11 juni 2018

Locatie:  Rozet te Arnhem

e-learning:

 • 2 april 2018
 • 16 april  2018
 • 7 mei  2018
 • 21 mei 2018
 • 4 juni 2018
 • 18 juni 2018

Nieuwsgierig? Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van het trainingsprogramma.

 
 

Sidekick event

Op donderdag 26 april 2018 is er een terugkomdag in de studio van het dansgezelschap van Joop Oonk in Rotterdam.

Inschrijven

Deelnemen aan de training? Schrijf je in via onderstaande knop. Zijn er nog vragen stuur dan een mail aan  info@cultuurcollege.nl of bel 026 351 4711. 

 

Boek Unload to Upload

boek unload to upload.jpg
 

Maar liefst 200 pagina’s dik met theorie en praktijk!  Heb je interesse dan kun je het boek bestellen via dit mailadres info@misiconidance.nl of via  bol.com. De kosten zijn € 19,95. Let op!  Als je je aanmeldt voor de training, dan ontvang je het boek sowieso.