Procesgericht werken met culturele competenties

cultuurcollege_procesgericht_werken_met_culturele_competenties_c_zicht.jpg

Hoe stimuleren we met ons cultuuronderwijs dat onze leerlingen nieuwsgierig en creatiever durven zijn, gaan ontdekken en onderzoeken? Hoe komen we af van de  standaard knutselwerkjes? Wat kunnen wij als team doen om het creatief proces van leerlingen beter te begeleiden?
Als jouw team met deze vragen zit, kan de training ‘Procesgericht werken met culturele competenties’ een concrete veranderslag zijn.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

• Tijdsduur: van minimaal 2 dagdelen tot een langere traject,
   afgestemd op de wensen van de school.
• Doelgroep: leerkrachten uit het Primair Onderwijs
• Locatie: incompany
• Prijs: vraag vrijblijvend een offerte aan! 


Competenties in zicht

In deze training ervaar je hoe je kinderen ondersteunt en uitdaagt om steeds een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van hun creativiteit. Je ontdekt hoe je technieken en materialen bewust kan inzetten om de verschillende culturele competenties (onderzoeken, creëren, reflecteren) bij leerlingen aan te spreken. Tegelijk werk je ook aan je eigen vaardigheden, kennis en attitude. Want vaak is procesgericht werken voor leerkrachten een proces van loslaten, onderzoeken en leren werken met ‘de handen op de rug’. We dagen je uit te experimenten en te reflecteren.

Het verwerven van culturele competenties krijgt nog onvoldoende structurele aandacht op (basis)scholen.
— Raad van Cultuur (in een advies aan minister OCW over cultuurbeleid 2017-2020)


Maatwerk

In de training werken we op maat. We zorgen voor een match met een deskundige trainer, die zijn of haar sporen heeft verdiend in creativiteitsontwikkeling. We kijken samen zorgvuldig wat er nodig is om jullie ambitie te verwezenlijken.

Thema’s die aan bod komen zijn: concreet werken met procesgerichte didactiek, waarnemen van leerlingen tijdens een creatief proces en voeren van verdiepende reflectiegesprekken. Ervaring opdoen tussen de trainingsmomenten is nodig om dat wat je leert daadwerkelijk te integreren. Hier word je bij gecoacht.


Mogelijke onderwerpen

Module A:  Kennismaken met de culturele competenties
In deze startmodule maak je kennis met het werken met culturele competenties. Kern is het procesgericht werken, waarbij niet het resultaat van een cultuureducatieve activiteit maar de culturele ontwikkeling van de leerling zelf centraal staat.

Module B:  Waarnemen en waarderen
In deze module oefen je in het waarnemen van leerlingen tijdens een culturele activiteit. Door je eerst bewust te worden van je eigen waarden en interpretaties, leer je om zo waardevrij mogelijk te kijken. Vervolgens leer je observaties te koppelen aan de culturele competenties en deze te vertalen naar een onderbouwde waardering. Zo ontdek je hoe je het gedrag van leerlingen kunt waarderen en beoordelen.

Module C:  Reflecteren
Zonder reflectie blijft het leren aan de oppervlakte. In deze module oefent het team hoe je een reflectiegesprek kan verdiepen, zodat een leerling steeds meer over zichzelf leert.   

Module D:  Uitdagen
Als je leerlingen goed waarneemt, laten zij jou zien waar zij aan toe zijn. Hoe kies je op basis daarvan een activiteit die leerlingen verder brengt?  We verkennen het hele scala aan uitdagingen en nodigen (lokale) cultuuraanbieders uit om in co-creatie uitdagingen  te ontwikkelen.


Accreditatie

 
Logo-Register-Leraar_slider.jpg

Deze training is geaccrediteerd met 5 registeruren per module.
Het totaal aantal registeruren voor de hele training is 20 registeruren.
Na afloop van de training krijgt elke leerkracht een certificaat met de code voor het Register Leraar.

Offerte

Mocht u interesse hebben, dan sturen wij u graag vrijblijvend een offerte toe. U kunt uw gegevens achterlaten via onderstaande knop. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

 

Ervaringen van deelnemers

"Op een professionele en open manier werd het theoretisch kader geschetst van
C-zicht. De interactie tussen trainers en deelnemers was zeer prettig."
- De Kubus Lelystad